با سلام خدمت همکاران عزیز

در این قسمت پرسش های درس علوم پنجم را قرار می دهم . علوم امسال نسبت به سال گذشته کمی فرق کرده و بعضی از قسمت های آن حذف شده مثلا سال قبل در مورد سنگ های رسوبی و مراحل تشکیل قاره ها مطالبی بود که در این کتاب جدید نیست به خاطر همین  پرسش های درس هم کمتر است و بیشتر کار عملی و آزمایشگاهی است . لطفا اگر مسئله جدید و یا موضوع جدیدی به نظرتان می رسد بفرمایید تا در این قسمت لحاظ کنم

با تشکر از شما سروران گرامی

  

پرسش های درس

علوم پنجم دبستان

 

درس 1

زنگ علوم

(کاوشگری هدایت شده)

 1 ) گروه مبین پیش بینی کرد: هر چه پهنای بال فرفره ی چرخان بیشترباشد، فرفره دیرتر به زمین می رسد .

گروه مبین برای بررسی این پیش بینی :

الف ) چه چیزهایی را ثابت نگه داشتند ؟

 1 ) .........................................................  2 ) .........................................................  3 ) ......................................................... 

ب ) چه چیزی را تغییر دادند ؟

ج ) چه چیزی را اندازه گیری کردند ؟

د ) نتیجه آزمایش آنها چه بود ؟

 


 

2 ) در گروه خود آزمایش  بالا را انجام دهید ولی به جای پهنای بال ، طول بال فرفره را تغییر دهید سپس به پرسش های زیر پاسخ دهید .

 

الف ) چه چیزهایی را ثابت نگه می دارید ؟

  1 ) .........................................................  2 ) .........................................................  3 ) ......................................................... 

 ب ) چه چیزی را تغییر می دهید ؟

 ج ) چه چیزی را اندازه گیری می کنید ؟

 د ) نتیجه آزمایش را بعد از انجام مراحل آزمایش ( حداقل سه بار ) بنویسید .

  

شماره آزمایش

مدت زمانی که طول می کشد تا فرفره به سطح زمین برسد ( به ثانیه)

فرفرة اول  (با بال کوتاه تر)

فرفرة دوم  (با بال بلند تر)

(1)

 

 

(2)

 

 

(3)

 

 

 

  پایان درس اول  ...........................................................................................................................................................

 

درس دوم ماده تغییر می کند

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید

1 ) تغییر فیزیکی را تعریف کنید و دو مثال بزنید .

2 ) تغییر شیمیایی را تعریف کنید و دو مثال بزنید .

3 ) در مراحل ساختن بادبادک نوع تغییر هر مرحله را با ذکر علت بنویسید .

4 ) تبخیر آب تغییر فیزیکی است یا شیمیایی ؟ چرا ؟

5 ) یک وسیله ی آهنی در چه صورت زنگ می زند ؟

6 ) زنگ زدن آهن چه نوع تغییری است ؟ چرا ؟

7 ) آهن در هوای مرطوب زودتر زنگ می زند یا در هوای خشک ؟ علت آن را بنویسید .

8 ) کدام یک از تغییرات زیر فیزیکی و کدام شیمیایی است ؟ دلیل بیاورید . ( آزمایش علوم )

الف ) یک حبّه قند را در هاون بکوبید.

ب ) حبّه قند دیگری را در آب حل کنید.

ج ) یک حبّه قند دیگر را ، روی شعله نگه دارید تا بسوزد .


9 ) کدام یک از تغییرات زیر فیزیکی و کدام شیمیایی است ؟ دلیل بیاورید . ( آزمایش علوم )

الف ) یک تخم مرغ خام را درظرفی کوچک بشکنید.

ب ) تخم مرغ دیگری را آب پزکنید. سپس آن را از وسط ببرید.

ج ) با تخم مرغ سوم نیمرو درست کنید.


10 ) وقتی آب یخ می زند و یا وقتی آب بخار می شود، این ها چه نوع تغییرهایی هستند؟ با ذکر دلیل

الف ) بخ زدن آب

ب ) تبخیر آب


11 ) این جمله را توضیح دهید  « طبق آزمایشات علمی ثابت شده برخی از تغییرها سریع و برخی به کندی صورت می گیرد ؟

12 ) کدام یک از تغییرهای زیر تندتر و کدام کندتر رخ می دهد؟

الف) فاسد شدن موادّ غذایی در یخچال      ب) حل شدن شکر در چای داغ                    پ ) سوختن کاغذ             

ت ) زنگ زدن آهن                  ث ) تغییر فصل                    ج ) ذوب شدن یخ در هوای گرم           چ ) شکستن شیشه   

ح ) تبدیل خمیر به نان                      خ ) زردن شدن برگ درختان


13 ) طبیعت همواره در حال تغییراست.

الف ) تغییراتی در طبیعت نام ببرید که به دست انسان صورت می گیرد یعنی انسان در آن دخالت دارد ؟ ( با ذکر3 مثال)

ب ) در کدام تغییرات انسان دخالت ندارد و تغییر به صورت طبیعی صورت می گیرد ؟ ( با ذکر3 مثال)


14 ) تغییرهای زیر را در دو گروه، طبقه بندی کنید و در جدول بنویسید.

پختن مرغ، بریدن پارچه، شکستن لیوان، تبدیل انگور به سرکه، درست کردن مربا، تراشیدن مداد، آرد کردن گندم و پوسیدن پارچه.


تغییر فیزیکی

 

تغییر شیمیایی

 


 15 ) یکی از تغییراتی که انسان در طبیعت انجام می دهد را بنویسید . دلایل خودتان را در باره مفید یا مضر بودن آن توضیح دهید ( دو مورد)


جاهای خالی را پر کنید

1 ) وقتی آب یخ می زند، ازحالت مایع به حالت ....................................................  تبدیل می شود. وقتی آب بخار می شود، از حالت مایع به حالت ....................................................  (بخارآب) تبدیل می شود.

2 ) در تغییرات شیمیایی ...................................  ، بو  و ...................................  مواد تغییر می کند .

3 ) در تغییرات فیزیکی  ...................................  ، اندازه  و ...................................  مواد تغییر می کند .

4 ) زنگ زدن آهن یک تغییر ....................................................   است .

5 ) عمل غذاسازی گیاهان یک تغییر ....................................................  است .

6 ) در تغییرات ...................................  جنس مواد تغییر نمی کند .

7 ) فاسد شدن میوه یا غذا یک تغییر ....................................................  است .


 پایان درس دوم  ............................................................................................................................................................


درس سوم رنگین کمان

 

 

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید

1 ) چگونه در طبیعت رنگین کمان تشکیل می شود ؟

2 ) منشور چیست ؟

3 ) چگونه می توانیم خودمان با کمک ابزار و وسایل رنگین کمان درست کنیم ؟ یکی از آزمایشات را توضیح دهید .

4 ) چگونه به وسیله آب پاش می شود در یک روز آفتابی ، رنگین کمان درست کرد ؟ توضیح دهید .

5 ) اگر شما سه وسیله ( ظرف آب ، آینه و نور خورشید) را در اختیار داشته باشید چگونه رنگین کمان درست می کنید ؟ توضیح دهید .

6 ) آیا به وسیله ی لوله خودکار می توان رنگین کمان درست کرد ؟ توضیح دهید .

7 ) رنگین کمان از چه رنگ هایی تشکیل شده است ؟ به ترتیب نام ببرید .

8 ) ذره بین از چه درست شده و چه کاری انجام می دهد ؟

9 ) وقتی نور خورشید به ذرّه بین می تابد، چه اتّفاقی برای آن می افتد؟

10 ) کانون عدسی را توضیح دهید .

11 ) چگونه به کمک عدسی ها می توانیم تصویر اجسام را روی یک صفحه نشان دهیم ؟ حداقل در دو سطر توضیح دهید .

12 ) عدسی ها در زندگی روزانه ی ما  چه کاربردهای دارند ؟ سه نمونه آن را توضیح دهید .

13 ) فرض کنید شما در مکانی بیرون از شهر هستید و برای گرم کردن غذا به آتش نیاز دارید ولی کبریت ندارید چگونه آتش درست می کنید ؟ ( با فرض اینکه ذره بین دارید )

14 ) دو قطعه شیشه داریم که یکی شیشه ی معمولی و دیگری ذره بین است . با انجام چه آزمایش هایی می توانیم تشخیص دهیم کدام ذره بین است ؟

 


15 ) جمله و کلمه مربوط به هم را به یکدیگر وصل کنید .

 

 

الف ) با آن می توان نور خورشید را تجزیه کرد

1 ) تلسکوپ

 

ب ) نور خورشید را در یک نقطه جمع می کند .

2 ) منشور

 

ج ) به وسیله ی آن می توان اجسام دور مثل ستارگان را بهتر دید .

3 ) میکروسکوپ

 

د ) وسیله ای است که برای دیدن میکروب ها و سلول ها به کار می رود

4 ) عدسی

 


 کدام وسایل زیر عدسی دارند با علامت ضربدر مشخص کنید


نام  وسیله

عدسی

نام  وسیله

عدسی

چراغ قوه

 

میکروسکوپ

 

ساعت

 

پریسکوپ

 

دوربین شکاری

 

فانوس

 

تلسکوپ

 

دوربین فیلمبرداری

 

چشمی ساعت ساز

 

عینک

 


 جاهای خالی را پر کنید

1 ) برای درست کردن رنگین کمان باید در یک روز آفتابی، .................................  به آفتاب بایستیم و با آب پاش در هوا آب پخش کنیم

2 ) در آزمایشگاه، می توانیم نور را با وسیله ای به نام .................................  تجزیه کنیم؛ یعنی رنگ های گوناگون آن را از هم جدا کنیم.

3 ) نور خورشید پس از عبور از قطره های باران در هوا تجزیه می شود و .........................................   را به وجود می آورد .

4 ) ذرّه بین را معمولاً از ..................................  یا ............................................  و به شکل عدس می سازند. به همین دلیل به آن عدسی نیز می گویند

5 ) وقتی آب را درون لیوان می ریزیم، آب و لیوان با هم مانند ..................................  عمل می کنند. و اجسام ریز را درشت نشان می دهد

6 ) هر چقدر ذره بین بزرگتر باشد فاصله نقطه روشن ( کانون عدسی) تا ذره بین  ..................................  خواهد بود .

7 ) به کمک ............................................  می توانیم تصویر اجسام را روی یک صفحه نشان دهیم .

8 ) برای دیدن چیزهای خیلی ریز مثل  میکروب و سلول بدن از ..........................................................  استفاده می شود .

9 ) برای خواندن نوشته های ریز از ..........................................................  استفاده می کنند .

10 ) دانشمندان و محققان برای دیدن ستارگان از..........................................................  استفاده می کنند .


 

پایان درس سوم  ...............................................................................................................................................................


درس چهارم


برگی از تاریخ زمین

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید

1 ) چرا زمین شناسان لایه هایِ رسوبی را مطالعه می کنند ؟

2 ) چگونه زمین شناسان آثار جانداران گذشته را سالم از میان لایه های رسوبی خارج می کنند ؟

3 ) فسیل را تعریف کنید .

4 ) بیشتر فسیل ها مربوط به کدام قسمت های بدن موجودات می باشد ؟ چرا ؟

5 ) دانشمندان با مطالعه ی فسیل ها چه اطلاعاتی به دست می آورند ؟

6 ) مراحل تشکیل فسیل را شرح دهید .

7 ) چرا از بدن جانوران ساکن خشکی ها خیلی کم فسیل تشکیل می شود ؟

8 ) در دریاها فسیل بیشتر تشکیل می شود یا در خشکی ؟ دلیل بیاورید .

9 ) به نظر شما چگونه فسیل یک جاندار پس از چندین میلیون سال پیش تا امروز باقی مانده است؟

10 ) به نظر شما چگونه بقایای یک ماهی در تبریز پیدا شده است؟ تبریز که دریا ندارد!

11 ) تعداد حشره ها بیشتر از بقیه ی جانداران است. اما، تعداد فسیل های حشره ها خیلی کمتر است. علّت را توضیح دهید.

12 ) جانوران برای به دست آوردن غذا، فرار از دشمن و ... حرکت می کنند و از خود رد پا به جا می گذارند . از این ردّ پاها چه اطّلاعاتی می توان به دست آورد؟


 13 ) رد پاهای زیر مربوط به کدام جاندار است ؟ 

14 ) فسیل های زیر در سه منطقه ی متفاوت پیدا شده اند. با توجّه به این فسیل ها درباره ی گذشته ی این مناطق چه اطّلاعاتی می توانیم به دست آوریم؟.......................


15 ) با توجه به چگونگی تشکیل سنگ های رسوبی پاسخ دهید .

الف ) کدام لایه ها از بقیه قدیمی ترند ؟

ب ) چرا بعضی از لایه ها نازکترند ؟

 

ج ) چرا رنگ لایه ها متفاوت است ؟

 


 جاهای خالی را پر کنید

1 ) زمین شناسان در جست وجوی آثار به جا مانده از جانداران گذشته هستند. برای این منظور  ............................  را مطالعه می کنند

2 ) به آثار و بقایای به جا مانده از گیاهان و جانوران پس از گذشت سال ها ..........................  می گویند .

3 ) اگر در بالای کوهی فسیل ماهی یافت شود نشانه ی این است که در گذشته آن محل ..........................  بوده است .

4 ) از جانداران ساکن ..........................  فسیل بهتری تشکیل می شود .

5 ) در گذشته های خیلی دور، خزندگان بزرگی به نام ..........................   روی زمین زندگی می کردند.

6 ) دایناسورها در حدود ..........................   میلیون سال پیش از بین رفتند.

7 ) اثر بدن جانداران به خود آن ها ..........................   دارد .

8 ) دانشمندان معتقدند وقتی جانداران می میرند، قسمت های ..........................   بدن آن ها با گذشت زمان از بین می روند

9 ) در سنگ های رسوبی لایه های ..........................   قدیمی ترند .

10 ) از قسمت های ..........................    جانداران فسیل تشکیل نمی شود .


 پایان درس چهارم .........................................................................................................................................................................