پرسش های علوم  درس 5 تا 7

 

 


دوستان عزیز سلام

در این قسمت پرسش های درس 5 تا 7 علوم پنجم را قرار می دهم پرسش های درس  1 تا 4 را می توانید در پست 28 بخوانید .


 

پرسش های علوم درس 5 حرکت بدن

  به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید

 1 ) استخوان و ماهیچه چه فرقی با هم دارند ؟

 2 ) وقتی ساعد را خم می کنید، ماهیچه های روی بازو و پشت آن در این حرکت چه تغییری می کنند؟

 3 ) استخوان دست و یا پا چگونه به حرکت در می آید؟

 4 ) ماهیچه ها چه کارهایی را برای ما امکان پذیر می کنند ؟

 5 ) ماهیچه ی قلب و ماهیچه ی معده چه کمکی به ما می کند؟

 6 ) کدام ماهیچه های بدن با اراده ی ما کار می کنند؟

 7 ) کدام ماهیچه های بدن بدون اراده ی ما کار می کنند؟

 8 ) انجام چه کارهایی به رشد و نیرومندشدن ماهیچه ها کمک می کند ؟

 9 ) مفصل ها کجا بدن هستند و چه فایده ای دارند ؟

 10 ) استخوان چگونه آسیب می بیند ؟

 11 ) پزشک چگونه به آسیب دیدگی استخوان پی می برد ؟

 12 ) برای اینکه استخوان آسیب دیده درست جوش بخورد و ترمیم شود، چه باید کرد؟

 13)برای اینکه استخوان های شما خوب رشد کنند و محکم شوند و در دوران بزرگسالی استحکام خوبی داشته باشد چه کارهایی انجام می دهید ؟

 14)مغز و نخاع کجای بدن قرار دارند و چه وظیفه ای دارند ؟

 15)بدن ما چگونه از مغز و نخاع محافظت می کند؟

 16)عصب (اعصاب) چیست و  چه کاری در بدن انجام می دهد ؟

 17)توضیح دهید که وقتی تصمیم می گیرید ساعد خود را خم کنید،دستورکوتاه شدن چگونه به ماهیچه می رسد؟

  

جاهای خالی را پر کنید

 1 ) قسمت های نرم زیر پوست دست، ..................................  و بخش های سفت، ..................................  هستند.

 2 ) ماهیچه ی قلب خون را در ..................................  به جریان در می آورد. ماهیچه ی معده نیز به ..................................  کمک می کند.

 3 ) خوردن ........................  ، ........................  و تخم مرغ برای رشد ماهیچه ها لازم است.

 4 ) مجموع استخوان ها، ..................................  درونی بدن ما را تشکیل می دهند .

 5 ) جایی را که دو استخوان به هم وصل شده اند، ..................................  می گوییم.

 6 ) مفصل ..................................  استخوان ها را امکان پذیر می کند.

 7 ) مسئول و فرمانده همه ی کارهای بدن ..................................   است .

8)ماهیچه ها به ..................................   وصل اند

 9)مغز درون ..................................   و نخاع درون ..................................   قرار دارند.

 10)شکلِ بدن ما را ..................................    به وجود می آورد.

 11) استخوان ها با رشته هایی محکم به نام ..................................   به هم وصل شده اند . رباط

 12) به رشته هایی که مانند رگ های خونی در سراسر بدن پراکنده اند ..................................     می گویند .

 13) سلّول های عصبی دستور های لازم برای  ..................................    بدن را صادر می کنند.

 14) عصب ها (اعصاب) فرمان های مغز و نخاع را به ..................................    بدن می رسانند

 15) اعصاب پیام هایی را هم از قسمت های گوناگون بدن مانند چشم وگوش به ..................................   می رسانند.

 16) دستگاه عصبى ، از ..................................    ساخته شده است.

  ...................................................................................................

 

پرسش های علوم درس  6 چه خبر (1)

  

  به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید

 1 ) در یک بازی مثل والیبال اندام های بدن چگونه به ما کمک می کند که به طرف توپ بدویم و ضربه بزنیم .

 2 ) مردمک چشم چه فایده ای دارد ( چه وظیفه ای دارد ؟ )

 3 ) بخش رنگی چشم چه نام دارد ؟

 4 ) قرنیه چه شکلی است و کجا قرار دارد ؟

 5 ) عدسی چشم کجا قرار دارد و چه کاری انجام می دهد ؟

 6 ) شبکیه در کدام قسمت چشم است و چه وظیفه ای دارد ؟

 7 ) چشم ما چه زمانی یک جسم را به طور واضح می بیند ؟

 8 ) چه افرادی دوربین و چه افرادی نزدیک بین هستند ؟

 9 ) افراد نزدیک بین و دوربین دارای چه مشکلی هستند که تصویر اجسام را به طور واضح نمی توانند ببینند ؟

 10 ) عدسی عینک به افرادی که نزدیک بین یا دوربین هستند چه کمکی می کند؟

 11 ) پلک ها چه وظایفی به عهده دارند ؟

 12 ) چهار راه مراقبت از چشم را بنوسید .

 13 ) چرا در بعضی از مشاغل لازم است که در هنگام کار ، افراد  از عینک های ایمنی استفاده می کنند ؟

 14 ) چگونه ما صداها را می شنویم ؟ (در دو سطرتوضیح دهید)

 15 ) سمعک به افراد کم شنوا چه کمکی می کند؟

 16 ) مواد ترشحی درون مجرای گوش چه فایده ای دارد ؟

 17 ) اگر علت سنگینی گوش جمع شدن مواد ترشحی روی پرده ی گوش باشد دکتر از چه طریقی متوجه می شود  و چگونه درمان می کند ؟

 18 ) چهار راه مراقبت از گوش را بنویسید .

 19 ) چرا در بعضی از مشاغل لازم است که در هنگام کار ، افراد  از گوشی های ایمنی استفاده می کنند ؟

 20 ) بعضی از افراد برای برطرف کردن خارش گوش چوب کبریت و یا هرچیز نوک تیز را وارد گوش می کنند و یا به شوخی در گوش کسی فریاد می کشند و یا توی گوش کسی ضربه می زنند . این کارها چه عواقب بدی دارد ؟

 

 

قسمت های مختلف چشم را نام ببرید .

  

............................................................................................................................................................................

 

 قسمت های مختلف گوش را نام ببرید .

 

 ...........................................................................................................................................

 

 فعالیت

 1 ) چشم خود را در آینه مشاهده کنید.

 قسمت هایی که مشاهده کردید، چه رنگ هایی دارند؟

 2 ) در شکل زیر تصویر مدل کامل کره ی چشم را می بینید.

 شما کدام قسمت های این مدل را در آینه مشاهده کردید؟

 کدام قسمت ها را نتوانستید در آینه مشاهده کنید چرا؟

 عصب بینایی در کدام قسمت کره ی چشم قرار گرفته است؟

 

 

 

 فعّالیت

 1 ) گوش دوست خود را مشاهده کنید. کدام بخش های گوش او را می توانید با چشم ببینید؟

 2 )یک بار از دوستتان بخواهید نزدیک گوش شما صحبت کند . دفعه بعد ته لیوان کاغذی را ببرید و آن را روی گوش خود قرار دهید و دوباره از دوستتان بخواهید نزدیک گوش شما صحبت کند . شنوایی شما در این دو حالت چه تفاوتی با هم دارد ؟

 3 ) از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید ؟

 4 ) لاله ی گوش در شنیدن صدا چه نقشی دارد؟ چرا برخی از افراد برای اینکه بهتر بشنوند دستشان را پشت لاله ی گوش خود قرار می دهند؟

 

 

 جاهای خالی را پر کنید

 1 ) بیشتر اطلاعاتی که از دنیای اطراف خود به دست می آوریم از راه حس ................................................  است .

 2 ) چشم شما زمانى خوب مى بیند که تصویر، روى ................................................  آن تشکیل شود.

 3 ) اگر فردی  فقط اجسام نزدیک را خوب ببیند، به آن ها ................................................  گفته مى شود .

 4 ) اگر فردی  فقط اجسام دور را خوب ببیند، به آن ها ................................................  گفته مى شود .

 5 ) به دایره ی سیاه رنگ وسط چشم ................................................  می گویند .

 6 ) مردمک چشم در روشنایی و نور زیاد ................................................  و در تاریکی و نور کم ................................................  می شود .

 7 ) با استفاده از ................................................  مخصوص می توان بعضی از عیب های چشم را برطرف کرد .

 8 ) روی عنبیه را پرده ی شفّافی به نام ................................................  می پوشاند

 9 ) بخش رنگی چشم ................................................   نام دارد که در وسط آن مردمک قرار گرفته است.

 10 ) به کمک عدسی چشم، تصویر اجسام روی  ................................................   تشکیل می شود .

 11 ) بعضى از افراد، قسمتى از صداها را نمى شنوند؛ در این حال، گفته مى شود که گوش آن ها ................................................ است.

 12 ) تشخیص دادن ناراحتى هاى شنوایى، به کمک دستگاه  ................................................ انجام مى گیرد.

 13 ) یکی از علل سنگینی گوش جمع شدن ...............................................................  است .

 14 ) صدا باعث لرزش پرده ی گوش شده و از آنجا به قسمت ................................................  که در داخل سر قرار گرفته می رسد .

 15 ) هرچیزی که صدا ایجادکند باعث ................................................  هوا می شود .

 16 ) گوش اندام حس ................................................  است و ................................................  اندام حس بینایی است .

 17 ) صداهای زیاد و بلند ممکن است باعث آسیب دیدن و از بین رفتن ................................................  شود .

 18 ) پرده ی گوش در ..................................................................  گوش قرار دارد .

 19 ) سوراخ گوش ابتدای ................................................   را نشان می دهد.

 20 ) با استفاده از ................................................   می توان بعضی از عیب های شنوایی را برطرف کرد .

  

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

  

پرسش های علوم درس  7 چه خبر (2)

 

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید

 1 ) در هنگام خوردن غذا ، زبان چه کمکی به ما می کند ؟

 2 ) زبان از چه درست شده و کدام قسمت آن مزه ها را احساس می کند ؟

 3 ) وقتی غذا می خوریم چگونه مزه ی آن را احساس می کنیم ؟

 4 ) ما کدام مزه ها را احساس می کنیم ؟

 5 ) به چه علت مزه ی غذایی را که می خوریم حس می کنیم اما مزه ی قاشق را حس نمی کنیم ؟

 6 ) چرا وقتی می خواهیم گلی را ببوییم آن را به بینی نزدیک می کنیم ؟

 7 ) بو ی موادّ گوناگون را چگونه احساس می کنیم؟

 8 ) چرا رعایت بهداشت و خوشبو بودن در دین اسلام سفارش شده است ؟

 9 ) در مواقع خطر حس بویایی چه کمکی به ما می کند ؟ با ذکر دو مثال توضیح دهید .

 10 ) پوست بدن ما چه کارهایی انجام می دهد ؟

 11 ) توسط پوست بدن، چه چیزهایی را احساس می کنیم؟

 12 ) چگونه ما از وجود سرما ، گرما و درد و فشار روی بدن خود آگاه می شویم ؟

 13 ) برای حفظ سلامت پوست چه کار هایی باید انجام دهیم؟

 14 ) چه اندام های حسی در سر قرار دارند ؟

 15 ) افراد روشندل به کمک الفبای برجسته به نام حروف بِرِیل می توانند بخوانند. چرا این افراد برای خواندن از سرانگشتان خود استفاده می کنند؟

 16 ) در یک آزمایش نوک دوگیره (با فاصله های مختلف)را با بخش های مختلف دست یک دانش آموز تماس دادند و از او پرسیدند که چند نقطه را احساس کرده است . نتیجه آزمایش در همه ی نقاط دست یکسان نبود . از انجام این آزمایش چه نتیجه ای می گیریم ؟

  

 جاهای خالی را پر کنید

 1 ) زبان ماهیچه ای است که به جویدن غذا در دهان و مخلوط شدن آن با ............................................ کمک می کند.

 2 ) روی زبان ............................................  وجود دارد که مزه ی غذا را دریافت می کنند و از طریق عصب چشایی به مغز پیام می فرستند.

 3 ) ما برای آنکه غذا های مختلف را تشخیص بدهیم باید علاوه بر مزه  ............................................   آن ها را هم حس کنیم.

 4 ) سلّول های گیرنده ی بو، در قسمت  ............................................  بینی قرار دارند .

 5 ) ذرّه های بودار را ............................................  با چشم ببینیم .

 6 ) سردی و گرمی را با اندام ............................................    حس می کنیم .

 7 ) پوست انسان به حس  ............................................    عادت نمی کند .

 8 ) مزه ی غذاها  را با اندام  ............................................    حس می کنیم .

 9 ) فشار و درد توسط اندام ............................................    احساس می شود .

 10 ) همه ی اندام های حسی به جزء ............................................    در سر قرار دارند .

 11 ) در همه ی اندام های حسی ............................................  وجود دارد که پیام ها را دریافت کرده و به مغز انتقال می دهد .

 12 ) جدول زیر را کامل کنید .

 

اندام

چشم

..............................

زبان

..............................

گوش

حس

..............................

بویایی

..............................

لامسه

..............................

 

  فعّالیت

 1 ) یک تکّه ی کوچک نان را روی زبان خود بگذارید.آیا مزه ای احساس می کنید؟

 2 ) نان را به آرامی بجوید و دوباره مشاهده ی خود را بیان کنید.

 3 ) پس از خوردن نان، دهان خود را با کمی آب بشویید و کمی شیر را به آرامی بنوشید. چه چیزی احساس می کنید؟ کدام مزه را زودتر احساس کردید؟

 4 ) دوباره دهان خود را بشویید. زبانتان را از دهان بیرون بیاورید و آن را در آینه ببینید. مشاهده های خود را بیان کنید.

 از این فعّالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

  

 

چرا پوست ما چرب می شود؟

 چرا پوست ما مرطوب می شود؟

 قسمت های مختلف پوست را روی شکل نام ببرید .

 

 

 

 موفق و سربلند باشید