پرسش های درس مطالعات اجتماعی پنجم دبستان درس دهم تا چهاردهم

 

 

با سلام خدمت دوستان عزیز لطفا در مورد کیفیت پرسش ها و مطالب دیگر وبلاگ نظر خودتان را بفرمایید تا اگر مشکلی است برطرف شود .

 


 

درس دهم : کشور ما چگونه اداره می شود ؟

 

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید .

 

1 ) مهم ترین وظایف حکومت چیست؟

 

2 ) حکومت سلطنتی پهلوی چگونه حکومتی بود و چطور سرنگون شد ؟

 

3 ) در چه سالی و به رهبری چه کسی حکومت کشور ایران به جمهوری اسلامی تبدیل شد ؟

 

4 ) اوّلین رهبر انقلاب اسلامی ایران چه کسی بودند ؟

 

5 ) جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است ؟

 

6 ) مهم ترین قانون هر کشور، کدام است ؟

 

7 ) در قانون اساسی ، چه چیزی مشخّص شده است ؟

 

8 ) بر طبق قانون اساسی، رهبری جامعه ی اسلامی ما به عهده ی چه کسی باید باشد ؟

 

9 ) خصوصیات رهبر جامعه ی اسلامی را بنویسید .

 

10 ) حضرت آیت اله خامنه ای توسط چه نهادی و در چه سالی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی انتخاب شدند ؟

 

11 ) چرا جامعه به رهبر نیاز دارد ؟

 

12 ) حکومت برای آنکه بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد، به چند قوّه تقسیم شده است ؟ نام ببرید .

 

13 ) بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی :

 

الف ) وظایف قوه ی مقننه را بنویسید .

 

ب ) از چه کسانی تشکیل شده است ؟

 

14 ) بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی :

 

الف ) وظایف قوه ی مجریه را بنویسید .

 

ب ) از چه کسانی تشکیل شده است ؟

 

15 ) دولت کارهای مختلفی انجام می دهد . چند نمونه را نام ببرید .

 

16 ) بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی وظایف قوه ی قضاییه را بنویسید .

 

17 ) حکومت ایران در چه تاریخی به جمهوری اسلامی تبدیل شد ؟

 

18 ) در جمهوری اسلامی مردم چگونه در حکومت نقش دارند ؟

 

19 ) چرا رهبر جامعه ی اسلامی باید به اوضاع جامعه ی خود به خوبی آگاه باشد ؟

 

20 ) دو نمونه از قوانین و مقرراتی که در خارج از مدرسه رعایت می کنید را بنویسید و علت رعایت کردن آن قوانین  را نیز بنویسید .

 

جاهای خالی را پر کنید .

 

1 ) در 11 فروردین سال 1358 بیش از ...................................  درصد مردم ایران به جمهوری اسلامی رای آری دادند .

 

2 ) حکومت ایران در تاریخ  .....................................  فروردین سال ..................................... به جمهوری اسلامی تبدیل شد .

 

3 ) نوع حکومت کشور ما .......................................................................................  است.

 

4 ) مهم ترین قانون هر کشور، ..................................................................  آن است.

 

5 ) در قانون اساسی ، .....................................................................................  مشخّص شده است.

 

6 ) اجرای قوانین در کشور بر عهده ی .............................................................  است .

 

7 ) رسیدگی به اختلافات و شکایات  مردم بر عهده ی .....................................................................  است .

 

8 ) قوه ی مجریه (دولت) از  ..........................................................  و ..........................................................  تشکیل شده است .

 

9 ) قوه ی قضائیه علاوه بر رسیدگی به اختلافات و شکایات  بر اجرای درست ..........................................................  نظارت دارد .

 

10) اوّلین رهبر انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، بودند که انقلاب اسلامی را هدایت کردند و آن را به پیروزی رساندند.

 

11 ) پس از رحلت امام خمینی (ره) در سال 1368 ......................................................  به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند .

 

12 ) مقام ..............................   بر همه ی فعّالیت هایی که این سه قوّه انجام می دهند، نظارت دارد و آن ها را هدایت می کند.

 

13 ) بالاترین مقام کشور .....................................  است .

 

14 ) نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر .....................................  سال یک بار با .................................................... انتخاب می شوند.

 

15 ) قوه مجریه همان دولت است  و رئیس دولت  ................................................   است .

 

فعالیت

 فرض کنید که گروهی از دانش آموزان بک مدرسه به اردو رفته اند اما این گروه  مدیر و معاونانی نداشتند؛ چه مشکلاتی در اردو برایشان  پیش می آمد؟

 

میان وظایف اصلی حکومت ها و وظایفی که در یک اردوی دانش آموزی می بینید، چه شباهت هایی وجود دارد؟

 

فعالیت

 هم اکنون، رئیس جمهور کشور ما چه کسی است؟

 وزیر آموزش و پرورش کیست؟

 

 

 

نمودار زیر را کامل کنید

 

 

 

فصل سوم زندگی در نواحی دیگر جهان

 

درس یازدهم : کشورهای همسایه (1)

 

فعّالیت

 

نقشه خوانی

1 ) کدام کشورها در شمال ایران قرار دارند؟

 

2 ) همسایگان شرقی ایران، کدام کشورها هستند؟

 

3 ) آیا ترکیه و عراق همسایگان غربی ایران اند؟

 

4 ) کم وسعت ترین (کوچک ترین) کشور همسایه ی ایران کدام است؟

 

5  ) کدام کشورهای همسایه مانند ایران، به دریای خزر راه دارند؟

 

6 ) کدام کشور همسایه مانند ایران به دریای عمان راه دارد؟

 

7 ) آیا تاکنون به کشورهای همسایه سفر کرده اید؟ به کدام کشور؟

 

8 ) ایران از طریق خشکی با چند کشور همسایه است ؟ 

 

 

نکته مهم

همکار گرامی، درس های مربوط به کشورهای همسایه برای کمک به دانش آموزان در انجام دادن فعّالیت کلاس با استفاده از کاربرگه طرّاحی شده و تدریس می شود و معیار ارزشیابی نیز همان کاربرگه است. طرح هر گونه پرسش از متن این درس ها در آزمون های کتبی ممنوع است.

 

 

(مطالعه برای انجام فعالیت)

 

جمهوری آذربایجان

 مساحت: 86000 کیلومترمربّع

 جمعیت: ٩ میلیون نفر

 پایتخت: باکو

 

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید . ( مطالعه برای انجام فعالیت)

 

1 ) خصوصیات جغرافیایی کشور آذربایجان را شرح دهید .

 

2 ) کشور آذربایجان از چند قسمت تشکیل شده نام ببرید و این بخش ها به وسیله کدام کشور از هم جدا شده اند ؟

 

3 ) آذربایجان در کدام سمت ایران قرار دارد ؟                    دریای خزر در کدام طرف آذربایجان قرار دارد ؟

 

4 ) آب و هوای جمهوری آذربایجان در مناطق کوهستانی و در سواحل دریا چگونه است ؟

 

5 ) چرا کشاورزی در جمهوری آذربایجان رونق دارد؟ (سوال کاربرگ ) محصولات کشاورزی آذربایجان را نام ببرید .

 

6 ) منابع معدنی آذربایجان را نام ببرید .

 

7 ) صنایع دستی کشور آذربایجان را نام ببرید .

 

8 ) دین و زبان مردم آذربایجان را بنویسید .

 

9 ) پایتخت آذربایجان کدام شهر است ؟   چند شهر مهم آذربایجان را نام ببرید .

 

10 ) رودهای مهم آذربایجان چه نام دارد ؟ از کجا سرچشمه می گیرند و به کجا می ریزند ؟ (سوال کاربرگ )

 

11 ) کدام رود بین ایران و جمهوری آذربایجان قرار دارد؟ این رود به کجا می ریزد؟ (سوال کاربرگ )

 

12 ) رشته کوه های مهم آذربایجان چه نام دارد ؟ (سوال کاربرگ )

 

13 ) چرا ماهیگیری در جمهوری آذربایجان رونق دارد؟ (سوال کاربرگ )

 

14 ) جمهوری آذربایجان در چه زمینه هایی با کشور ایران مشترک است؟ (سوال کاربرگ )

 

15 ) اگر کسی بخواهد برای تعطیلات نوروز به کشور آذربایجان سفر کند، چه لباسهایی باید همراه خود ببرد؟ چرا؟(سوال کاربرگ )

 

16 ) در باره آداب و رسوم ( مکان های گردشگری ، مسابقات ورزشی و نوع غذا و .... ) در دو سطر توضیح دهید .

 

 جاهای خالی را پر کنید . ( مطالعه برای انجام فعالیت )

 1 ) آذربایجان در قسمت ..........................................   ایران قرار دارد .

 

2 ) کشور آذربایجان از دو قسمت تشکیل شده که به وسیله ی کشور .....................................  از یکدیگر جدا شده اند .

 

3 ) بیشتر مساحت جمهوری آذربایجان را سرزمین های .....................................   تشکیل می دهد.

 

4 ) دریای خزر در قسمت  .....................................  جمهوری آذربایجان قرار دارد .

 

5 ) بخش کو چکتر کشور آذربایجان .....................................  نام دارد .

 

6 ) در نواحی داخلی و شرقی آن، جلگه های .....................................  قرار گرفته اند.

 

7 ) آب و هوای جمهوری آذربایجان در مناطق کوهستانی .........................  و در سواحل دریا، .............................  و ...........................  است.

 

8 ) کشاورزی در کشور آذربایجان رونق فراوان دارد. با غ های .....................................  این کشور معروف اند

 

9 ) جمهوری آذربایجان با دارا بودن منابع معدنی مانند .......................  و .........................  ، کشور ثروتمندی است.

 

10 ) دین بیشتر مردم جمهوری آذربایجان .......................  است و به زبان .......................  صحبت می کنند.

 

11 ) دو شهر به نام .......................  در آذربایجان و ایران وجود دارد که روابط بازرگانی دو کشور از این دو شهر صورت می گیرد

 

12 ) پایتخت آذربایجان شهر..................................   است .

 

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

(مطالعه برای انجام فعالیت)

 

جمهوری ارمنستان

 مساحت: 29800 کیلومترمربّع

 جمعیت: 5/ 3 میلیون نفر

 پایتخت: ایروان

  

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید . ( مطالعه برای انجام فعالیت )

 

1 ) ارمنستان در کدام سمت ایران قرار دارد ؟                   

 

2 ) ویژگی های جغرافیایی ارمنستان را شرح دهید .

 

3 ) آب و هوای کشور ارمنستان چگونه است ؟

 

4 ) صنایع کشور ارمنستان را نام برید .

 

5 ) چرا ارمنستان مواد اولیه صنایع خود را از خارج تامین می کند ؟ (سوال کاربرگ )

 

6 ) صنایع دستی کشور ارمنستان را نام ببرید .

 

7 ) چرا این کشور را ارمنستان می نامند ؟(سوال کاربرگ )

 

8 ) دین و زبان مردم ارمنستان چیست ؟

 

9 ) مهم ترین رود ارمنستان چه نام دارد و مرز چه کشورهایی را تشکیل می دهد ؟

 

10 ) کشور ارمنستان را از نظر دسترسی به دریا با جمهوری آذربایجان مقایسه کنید.دسترسی یک کشور به دریا چه فایده هایی دارد؟ (سوال کاربرگ )

 

11 ) اگر روزی به کشور ارمنستان سفر کنید، چه غذایی سفارش می دهید و چه سوغاتی برای دوستانتان می آورید؟(سوال کاربرگ )

 

12 ) در باره آداب و رسوم مردم ارمنستان ( مکان های گردشگری ، مسابقات ورزشی و نوع غذا و .... ) در دو سطر توضیح دهید .

 

 جاهای خالی را پر کنید . ( مطالعه برای انجام فعالیت )

 1 ) جمهوری ارمنستان در .....................................  ایران قرار دارد.

 

 2 ) دریاچه ی آب شیرین .....................................  ، بزر گترین دریاچه ی این کشور است .

 

3 ) ارمنستان کشوری .....................................  است و بعضی از قلّه های آن بیش از .....................................   متر ارتفاع دارد.

 

4 ) دین مردم ارمنستان .....................................   و زبان آنها .....................................   است

 

5 ) پایتخت کشور ارمنستان شهر .....................................   است .

 

6 ) رود .....................................   کشور ایران را از ارمنستان جدا می کند . (سوال کاربرگ )

  ....................................................................................................................................................................

 

درس دوازدهم : کشورهای همسایه (2)

 

(مطالعه برای انجام فعالیت)

 

کشور پاکستان

 مساحت: 796095 کیلومترمربّع

 جمعیت: 180 میلیون نفر

 پایتخت: اسلام آباد

 

 به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید . ( مطالعه برای انجام فعالیت )

 

1 ) کشور جمهوری اسلامی پاکستان در کدام جهت ایران قرار دارد ؟

 

2 ) ویژگی های جغرافیایی پاکستان را شرح دهید .

 

3 ) آب و هوای کشور پاکستان چگونه است ؟

 

4 ) وضعیت اقتصادی پاکستان در حال حاضر چگونه است ؟

 

5 ) صنایع کشور پاکستان را نام ببرید .

 

6 ) چرا کشاورزی از فعّالیت های مهمّ اقتصادی پاکستان است .

 

چرا کشت برنج و پنبه در پاکستان رونق دارد؟ (سوال کاربرگ )

 

7 ) سه محصول مهم کشاورزی پاکستان را نام ببرید که به کشورهای دیگر جهان هم صادر می شود .

 

8 ) به چه دلیل، بافندگی و تولید پارچه های پنبه ای (کتانی) در این کشور، رونق دارد؟

 

9 ) صنایع دستی پاکستان را نام ببرید .

 

10 ) دین و زبان مردم پاکستان را بنویسید .

 

11 ) رود معروف پاکستان : الف ) چه نام دارد ؟                        ب ) از کجا سرچشمه می گیرد ؟

 

ج ) به کجا می ریزد ؟

 

12 ) پایتخت پاکستان چه نام دارد ؟               سه شهر مهم پاکستان را نام ببرید .    

 

13 ) بندر مهم پاکستان چه نام دارد ؟                          این بندر در کنار کدام اقیانوس قرار دارد ؟

 

چرا این بندر دارای اهمّیت جهانی است؟ (سوال کاربرگ )

 

14 ) جلگه ی وسیع مرکزی پاکستان چه نام دارد و از آبرفت های کدام رود به وجود آمده است؟(سوال کاربرگ )

 

15 ) فرض کنید دوست شما می خواهد به پاکستان سفر کند. یک سوغاتی را نام ببرید تا برای شما بیاورد. (سوال کاربرگ )

 

16 ) چرا کوه نوردان کشورهای مختلف، به سفر به پاکستان علاقه مندند؟ (سوال کاربرگ )

 

17 ) کشورهای ایران و پاکستان چه اشتراکاتی دارند؟ (سوال کاربرگ )

 

18 ) در باره آداب و رسوم مردم پاکستان ( مکان های گردشگری ، مسابقات ورزشی و نوع غذا و .... ) در دو سطر توضیح دهید .

 

جاهای خالی را پر کنید . ( مطالعه برای انجام فعالیت )

 1 ) کشور جمهوری اسلامی پاکستان در .....................................  ایران، واقع شده است.

 

2 ) بیشتر پاکستان را ..............................................................   و کم ارتفاع تشکیل می دهد.

 

3 ) پرجمعیت ترین کشور همسایه ی ایران .........................................   است.

 

4 ) یکی از بنادر مهم پاکستان .........................................  است که از مهم ترین مراکز تجارت و صادرات و واردات دنیا می باشد .

 

5 ) با وجود ..............................................................   در پاکستان، کشاورزی از فعّالیت های مهمّ اقتصادی است .

 

6 ) دین مردم پاکستان .........................................   و زبان رسمی آنها .........................................   است .

 

7 ) مهمترین رود پاکستان .........................................   نام دارد و به  .........................................   می ریزد .

 

8 )  پاکستان از طرف جنوب با دریای .........................................    ارتباط دارد .

 

 ...........................................................................................................................................................................................................

  

(مطالعه برای انجام فعالیت)

 

کشور ترکمنستان

  

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید . ( مطالعه برای انجام فعالیت )

 

1 ) کشور جمهوری ترکمنستان در کدام جهت ایران قرار دارد ؟

 

2 ) ویژگی های جغرافیایی ترکمنستان را شرح دهید .

 

3 ) صحرای بزرگ (بیابان) ترکمنستان چه نام دارد و معنای آن چیست  ؟(سوال کاربرگ )

 

4 ) رشته کو ه های ترکمنستان در کدام طرف این کشور قرار دارند و تا کجا امتداد دارند ؟

 

5 ) آب و هوای کشور ترکمنستان چگونه است ؟

 

6 ) ناحیه ی رشته کوه کپه داغ، در نزدیکی کدام کشور قرار دارد و آب و هوای آن چگونه است ؟

 

7 ) منابع معدنی کشور ترکمنستان را نام ببرید .

 

8 ) رود های مهم ترکمنستان را نام ببرید این رودها از کجا سرچشمه می گیرد ؟

 

9 ) محصولات مهم کشاورزی ترکمنستان را نام ببرید .

 

10 ) صنایع دستی ترکمنستان را نام ببرید .

 

چرا قالیبافی از صنایع دستی عمده ی کشور ترکمنستان است؟(سوال کاربرگ )

 

11 ) پایتخت ترکمنستان کدام شهر است ؟ چند شهر مهم این کشور را نام ببرید . (سوال کاربرگ )

 

12 ) شغل بیش تر مردم ترکمنستان چیست ؟

 

13 ) ترکمن های ایران در کنار کدام دریا و در همسایگی کدام کشور زندگی می کنند ؟

 

14 ) کشور ترکمنستان از نظر تولید چه محصولی و پرورش چه حیوانی در جهان معروف است ؟

 

15 ) مردم ترکمنستان به کدام وزرش علاقه ی زیادی دارند؟ چرا؟ (سوال کاربرگ )

 

16 ) کشور ایران با کشور ترکمنستان چه اشتراکاتی دارد؟ (سوال کاربرگ )

 

17 ) در باره آداب و رسوم مردم ترکمنستان ( مکان های گردشگری ، مسابقات ورزشی و نوع غذا و .... ) در دو سطر توضیح دهید .

 

 

جاهای خالی را پر کنید . ( مطالعه برای انجام فعالیت )

 1 ) کشور جمهوری ترکمنستان در جهت......................................................  ایران قرار دارد .

 

2 ) در غرب ترکمنستان دریای .....................................  قرار گرفته است .

 

3 ) آب و هوای کشور ترکمنستان .....................................   است .

 

4 ) صحرای بزرگ (بیابان) ترکمنستان ......................................................  نام دارد .

 

5 ) ناحیه ی رشته کوه کپه داغ، در نزدیکی مرز .....................................   است و دارای آب وهوایی .....................................   است .

 

6 ) ترکمنستان یکی از بزر گترین تولیدکنندگان .....................................   در جهان است و منابع نفت فراوانی نیز دارد.

 

7 ) در شمال کشور ترکمنستان جلگه ی .....................................   قراردارد .

 

8 ) مهم ترین رود ترکمنستان ....................................................  است که از کشور .............................................  سرچشمه می گیرد . (سوال کاربرگ )

 

9 ) مردم ترکمنستان بیشتر به فعّالیت های ......................................................  و ......................................................  می پردازند

 

10 ) پایتخت کشور ترکمنستان شهر ......................................................  است .

 

11 ) دین بیشتر مردم ترکمنستان ......................................................  و زبان آنها ......................................................   است .

 

 .......................................................................................................

درس سیززدهم : حرکت های زمین

  

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید .

 

1 ) حرکت چرخشی زمین را تعریف کنید . چقدر طول می کشد ؟

 

2 ) حرکت انتقالی زمین را تعریف کنید . چقدر طول می کشد ؟

 

3 ) حرکت چرخشی و حرکت انتقالی زمین چه تفاوت و شباهتی دارند ؟

 

4 ) چه زمانی قسمتی از زمین روز و چه زمانی شب است ؟

 

5 ) چرا جغرافی دانان روی کره های جغرافیایی و نقشه ها خط هایی فرضی ترسیم کرده اند ؟

 

6 ) خط استوا چیست ؟

 

7 ) نصف النهار را تعریف کنید . مهم ترین نصف النهار کدام است

 

8 ) مدار را تعریف کنید .بزرگترین مدار کدام است .

 

9 ) دو کشور در نیم کره ی شمالی و دو کشور در نیم کره ی جنوبی نام ببرید .

 

10 ) با توجه به خط استوا بیشتر خشکی های زمین در کدام نیم کره قرار دارند ؟

 

11 ) با توجه به نصف النهار مبدأ بیشتر خشکی های زمین در کدام نیم کره قرار دارند ؟

  

جاهای خالی را پر کنید .

 1 ) خورشید هرروز از طرف .................................................  طلوع می کند و به سمت  .................................................  غروب می کند .

 

2 ) به گردش زمین به دور خود حرکت .................................................  می گویند

 

3 ) زمین یکی از سیّاره های منظومه ی ..................................................................... است.

 

4 ) زمانی که خورشید به طور مستقیم در بالای نقطه ای که ما ایستاده ایم قرار می گیرد، ................................... است.

 

5 ) به چرخش زمین به دور خود، حرکتِ ................................... می گویند که بر اثر آن، شب و روز پدید می آید

 

6 ) خط فرضی که زمین را به دو نیم کره ی شمالی و جنوبی تقسیم می کند ................................... نام دارد .

 

7 ) نصف النهار مبدأ از کجا می گذرد ؟

 

 دهکده .................................................    شهر .................................................   کشور.................................................  

 

8 ) با توجه به خطّ اِستوا بیشتر آب های زمین در نیم کره .................................................   قرار دارند .

 

9 ) با توجه به نصف النّهار مبدأ بیشتر آب های زمین در نیم کره .................................................   قرار دارند .

 

10 ) به دایره های فرضی که به موازات استوا کشیده شده اند .................................................   می گویند .

 

11 ) اگر کره ی زمین را به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم ، به هر نیمه ی آن .................................................   گفته می شود .

 

12 ) خط فرضی که زمین را به دو نیم کره ی شرقی و غربی تقسیم می کند .................................................   نام دارد .

 

 فعالیت

 1 ) گردش زمین به دور خودش چند ساعت طول می کشد؟

 

2 ) آیا جابه جا شدن خورشید در طول روز مربوط به حرکت خورشید است یا حرکت زمین؟ با توجّه به آنچه تاکنون آموخته اید، توضیح دهید.

 

 فعالیت

 1 ) شما تاکنون چند بار به دور خورشید چرخیده اید؟ این نکته را چگونه می فهمید؟

 

2 ) نتیجه ی حرکت چرخشی زمین چیست؟

 

3 ) نتیجه ی حرکت انتقالی زمین چیست؟

 

 فعالیت

 1 ) چند کره ی جغرافیایی به کلاس بیاورید و با راهنمایی معلّم این خط ها را روی آن ها پیدا کنید.

 الف) خطّ استوا            ب) نصف النّهار مبدأ

 

2 ) کشور ایران را روی کره پیدا کنید و بگویید در نیمکره ی شمالی قرار دارد یا نیمکره ی جنوبی، در نیمکره ی شرقی است یا نیمکره ی غربی. چگونه پی بردید؟

 

3 ) یک دایره بکشید و روی آن، محلّ قطب شمال و قطب جنوب را مشخّص کنید. خطّ استوا و نصف النّهار مبدأ را هم روی آن رسم کنید.

 

 

............................................................................................................................................................................................................

  

درس چهاردهم : زندگی در نواحی مختلف جهان

 

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید .

 

1 ) قارّه چیست ؟

 

نام قاره های جهان را بنویسید .

 

2 ) اقیانوس چیست ؟

 

نام اقیانوس های جهان را بنویسید .

 

3 ) کدام قاره ها به یکدیگر نزدیکترند ؟

 

4 ) کدام قاره های جهان دیرتر از قاره های دیگر شناخته شدند ؟

 

5 ) کدام قاره از دو تکه تشکیل شده است ؟ آنها را نام ببرید .

 

6 ) شبه جزیره چیست ؟ دو شبه جزیره بزرگ آسیا را نام ببرید .

 

7 ) چگونه اروپائیان قارّه های آمریکا و استرالیا را به تصرّف درآوردند.

 

8 ) نواحی مختلف کره ی زمین از نظر علم جغرافیا چه تفاوت هایی باهم دارند ؟

 

9 ) چرا شیوه های مختلف زندگی بر روی سیّاره ی زمین به وجود آمده است ؟

 

به پرسش های زیر در مورد زندگی در نواحی قطبی پاسخ دهید :

 

الف ) اسکیموها کجا زندگی می کنند ؟

 

ب ) آب و هوای این منطقه چگونه است ؟  

 

پ ) اسکیموها خانه های خود را در فصل گرما و سرما از چه چیزی درست می کنند ؟

 

ت ) اسکیموها غذا و لباسشان را چگونه تهیه می کنند ؟

 

ث ) اسکیموها برای حمل و نقل از چه وسیله ای استفاده می کنند ؟

 

ج ) پوشش گیاهی این ناحیه چگونه است و چه حیواناتی در این مناطق زندگی می کنند ؟

 

 به پرسش های زیر در مورد زندگی در جنگل های استوایی پاسخ دهید :

 

الف ) خط استوا از کدام قسمت قاره آسیا می گذرد ؟

 

ب ) آب و هوای این منطقه چگونه است ؟ 

 

پ ) چرا در این ناحیه جنگل های انبوه استوایی به وجود آمده اند ؟

 

ت ) چه کسانی در مناطق جنگل های استوایی زندگی می کنند ؟

 

ث ) مردم این منطقه چطور زندگی می کنند و چه فعالیت هایی را انجام می دهند ؟

 

ج ) پوشش گیاهی این ناحیه چگونه است و چه حیواناتی در این مناطق زندگی می کنند ؟

 

 به پرسش های زیر در مورد زندگی در نواحی بیابانی  پاسخ دهید :

 

الف ) چه کسانی در مناطق بیابانی زندگی می کنند ؟

 

ب ) زندگی مردمی که در مناطق بیابانی زندگی می کنند چگونه است ؟

 

پ ) آب و هوای این منطقه چگونه است ؟ 

 

ت ) پوشش گیاهی این ناحیه چگونه است و چه حیواناتی در این مناطق زندگی می کنند ؟

 

 

 جاهای خالی را پر کنید .

 1 ) به خشکی های وسیع کره ی زمین که در میان آب ها قرار گرفته اند .......................................................... گفته می شود.

 

2 ) به چاله های بزرگ در سطح زمین که از آب پر شده اند  ..........................................................  گفته می شود.

 

3 ) پرجمعیت ترین قارّه ی جهان ..................................................  است.

 

4 ) کره ی زمین بیش از ...................................................  نفر جمعیت دارد.

 

5 ) اقیانوس .........................................................  در جنوب آسیا قرار دارد

 

6 ) قاره ..........................................................  میان اقیانوس اطلس و آرام است .

 

7 ) در شرق قاره ی آسیا ، اقیانوس ..........................................................  قرار گرفته است .

 

8 ) بومیانی که قبل از ورود اروپاییان به آمریکا آنجا زندگی می کردند ، ..........................................................  نام داشتند .

 

9 ) بین قاره ی آسیا و آمریکا ، اقیانوس ..........................................................   قرار دارد .

 

10 ) کشور ایران و کشورهای همسایه ما در قاره ..........................................................   قرار دارد .

 

11 ) سردترین قاره ی جهان ..........................................................    است .

 

12 ) پرجمعیت ترین کشورهای جهان ..........................................................    و  ..........................................................  هستند .

 

13 ) پهناورترین قاره ی جهان قاره ی  ..........................................................  است .

 

14 ) قاره های ..........................................................  و  ..........................................................  بسیار دیرتر شناخته شدند .

 

 فعالیت

 1 ) به نقشه توجّه کنید و نام قارّه ها را بنویسید.

 

.....................................  ،  .....................................  ،   .....................................  ، استرالیا ، .....................................  

 

1 ) نام اقیانوس های جهان را بنویسید.

 

.....................................  ،  هند  ،   .....................................  ، .....................................  ، .....................................  

 

3 ) روی یک کره ی جغرافیایی

 

الف) کشور ایران و همسایه هایش را پیدا کنید و بگویید در کدام قارّه قرار دارند.

 

ب) از هر قارّه دو کشور نام ببرید.

 

4 ) چرا نام اقیانوس آرام دو بار روی نقشه نوشته شده است؟ آیا دو اقیانوس آرام وجود دارد؟

 

 ............................................................................................................................................................................................................

 

پیروز و سرافراز باشید