داستان اسلحه

 

 

 

پیرمردی تنها در مینه سوتا زندگی می کرد . او می خواست مزرعه سیب زمینی اش راشخم بزند اما این کار خیلی سختی بود .

 

تنها پسرش که می توانست به او کمک کند در زندان بود . پیرمرد نامه ای برای پسرش نوشت و وضعیت را برای او توضیح داد :

 

پسرعزیزم من حال خوشی ندارم چون امسال نخواهم توانست سیب زمینی بکارم .

 

من نمی خواهم این مزرعه را از دست بدهم، چون مادرت همیشه زمان کاشت محصول را دوست داشت. من برای کار مزرعه خیلی پیر شده ام. اگر تو اینجا بودی تمام مشکلات من حل می شد.

 

من می دانم که اگر تو اینجا بودی مزرعه را برای من شخم می زدی .  دوستدار تو پدر

 

پیرمرد این تلگراف را دریافت کرد :

 

پدر, به خاطر خدا مزرعه را شخم نزن , من آنجا اسلحه پنهان کرده ام .

 

4 صبح فردا 12 نفر از مأموران و افسران پلیس محلی دیده شدند , و تمام مزرعه را شخم زدند بدون اینکه اسلحه ای پیدا کنند .

 

پیرمرد بهت زده نامه دیگری به پسرش نوشت و به او گفت که چه اتفاقی افتاده و می خواهد چه کند ؟

 

پسرش پاسخ داد : پدر برو و سیب زمینی هایت را بکار، این بهترین کاری بود که از اینجا می توانستم برایت انجام بدهم .

 

هیچ مانعی در دنیا وجود ندارد . اگر شما از اعماق قلبتان تصمیم به انجام کاری بگیرید می توانید آن را انجام بدهید .

 

مانع ذهن است . نه اینکه شما یا یک فرد کجا هستید

 


تصمیم گیری

 تصمیم گیری عقلانی بر این پیش فرض استوار است که رویدادهای جهان از نظم و ترتیب خاص برخوردار بوده ، روابط علت و معلولی بر آنها حاکم است. درک و فهم این روابط ما را از قدرت کنترل و پیش نگری در رویارویی با مشکلات برخوردار ساخته و به رفتار و کردار ما نظم و ترتیب بیشتری می بخشد. 

 یکی از انتظاراتی که مردم از هر انسان سالمی دارند قدرت تصمیم گیری اوست. زیرا انسان در هر مکان و زمانی که زندگی کند و در  هر سطح از زندگی از بعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی قرار داشته باشد بایستی بتواند تصمیم بگیرد. کسی که بتواند تصمیم بگیرد می تواند هدف انتخاب کند می تواند مسیر و جهت حرکت زندگی خود را تعیین کند یا حتی تغییر بدهد، به همین دلیل می تواند بدی ها و خوبی های زندگی خود را شناسایی کند. کسی که به این مهارت یعنی شناخت خیر و شر خود نایل آید معمولاً سعی می کند از بدی ها دوری جسته و از خوبی ها و خیرهای زندگی استفاده مناسب ببرد. به همین جهت  دچار تعارض، تردید و استرس و فشارهای عصبی نمی شود و در نتیجه راحت تر، موفق تر و شادتر زندگی می کند با این توصیف کوتاه می توان گفت بین مهارت های تصمیم گیری و شاد زیستن رابطه معناداری وجود دارد.

 

تصمیم گیری چیست؟

 تصمیم گیری به زبان ساده عبارت است از فرآیند یافتن و انتخاب یک راه حل برای حل یک مشکل معین.

 انواع تصمیم گیری

 1- مکاشفه ای 2- تحلیلی

 الف- مکاشفه ای: این نوع تصمیم گیری به دنیای ذهنی، باطنی و درونی فرد بستگی داشته و از آن طریق صورت می گیرد.

 ب- تحلیلی: با هوشیاری و آگاهی کامل توام است و به آگاهی داشتن و تجربه آگاهانه و برخورداری از مهارت تجزیه و تحلیل بستگی دارد:

  

ویژگی های هر کدام از تصمیم گیری های فوق به شرح زیر است:

 در تصمیم گیری تحلیلی:

 1- فرد به تجربه دیگران متکی است 2- هزینه تصمیم گیری زیاد است 3- زمان زیادی برای گردآوری اطلاعات لازم است. 4- ریسک کم و عواقب معمولاً خوشایند است.

 در تصمیم گیری مکاشفه ای:

 1- فرد به تجربه خود اتکا دارد. 2- هزینه تصمیم گیری بسیار کم است 3- زمان کمی برای تصمیم گیری لازم است. 4- ریسک زیاد و عواقب نامطلوب است.

 در هر موقعیت تصمیم گیری اولاً اطلاعات موجود تقریباً همیشه ناقص است، زیرا که عوامل زمان و هزینه مانع از جمع آوری اطلاعات می شود و ثانیاً اطلاعات مربوط به  آینده در دست نیست. به علاوه تصمیم گیری مستلزم مطالعه متعدد و پیچیده ای است که فرد کاملاً از عهده آن برنمی آید. بالاخره افراد مختلف ارزش های متفاوتی به حقایق و  اطلاعات قایل می شوند و این ویژگی بر پیچیدگی امر تصمیم گیری می افزاید. اگر انسان ها تصمیم عقلانی بگیرند بساط شادی در زندگی برای خود فراهم خواهند ساخت.

 مراحل تصمیم گیری

 1)  مواجه شدن با چالش، تعریف مساله و ارزشیابی مساله

 2)  بررسی انتخاب های ممکن بر اساس جمع آوری اطلاعات و دستیابی به راه حل های فرضی

 3) پیش بینی عواقب و پیامدهای (مثبت و منفی) ارزشیابی راه حل ها و انتخاب بهترین راه حل

 4 ) و در نتیجه اتخاذ تصمیم گیری و اقدام به یکی از بهترین انتخاب ها

 تصمیم خوب: یعنی آینده را دیدن و پی بردن به آنچه پیش خواهد آمد.

 افراد باید در تصمیم گیری قادر باشند عواقب احتمالی را با درجه مشخصی از صحبت پیش بینی کنند.

 پیش بینی کردن یعنی گفتن و در نظر آوردن آنچه که قرار است بعداً اتفاق بیافتد. کسانی در تصمیم گیری موفق هستند که قادر به پیش بینی پیامدها  و عواقب تصمیمات خود باشند تصمیمات در رفتارهای ما اثر دارند.

 در واقع نتیجه ای که ما از تصمیم گیری و اقدامات مان می گیریم به انتخاب مان جهت و هدف می دهد. تصمیم گیری هایی که ما در هر سطح از زندگی به عمل می آوریم باید موجبات شادی ما و دیگران را فراهم کند.

  

 

منابع :

 

http://www.storyshort.blogfa.com/

http://www.mehrnews.com

 

 در پناه خدا باشید