فهرست دروس پنجم ابتدایی

 

 

ردیف

فهرست دروس  پنجم جدید

صفحه

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست دروس پنجم

 

ریاضی

 

ردیف

فهرست دروس ریاضی پنجم جدید

صفحه

ملاحظات

1

فصل 1 : عدد نویسی و الگوها

1

 

2

درس 1 یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی

2

 

3

معرفی میلیارد

6

 

4

جمع و تفریق عددهای مرکب

10

 

5

الگوها

14

 

.

مرور فصل

18

 

6

فصل 2 : کسر

21

 

7

درس 1 کسرهای بزرگ تر از واحد

22

 

8

درس 2 جمع و تفریق عدد های مخلوط

27

 

9

درس 3 ضرب کسرها

32

 

10

درس 4 تقسیم کسرها

36

 

11

درس 5 ضرب عددهای مخلوط

40

 

12

ساده کردن کسرها

42

 

.

مرور فصل

44

 

13

فصل 3 : نسبت ، تناسب و درصد

 

 

14

درس 1 نسبت

48

 

15

درس 2 نسبت های مساوی

52

 

16

درس 3 تناسب

56

 

17

درس 4 درصد

60

 

.

مرور فصل

64

 

18

فصل 4 : تقارن و چند ضلعی ها

67

 

19

درس 1 تقارن محوری

68

 

20

درس 2 تقارن مرکزی

73

 

21

درس 3 زاویه و نیم ساز

75

 

22

درس 4 چند ضلعی ها و مجموع زوایای آنها

79

 

.

مرور فصل

84

 

23

فصل 5 : عددهای اعشاری

87

 

24

درس 1 عددهای اعشاری

88

 

25

درس 2 جمع عددهای اعشاری

93

 

26

درس 3 تفریق عددهای اعشاری

96

 

27

درس 4  ضرب عددهای اعشاری

98

 

.

مرور فصل

102

 

28

فصل 6 اندازه گیری

105

 

29

درس 1 مساحت لوزی و ذوزنقه

106

 

30

درس 2 محیط دایره

110

 

31

درس 3 حجم

113

 

32

درس 3 گنجایش

118

 

.

مرور فصل

122

 

33

فصل 7 آمار و احتمال

125

 

34

درس 1 جمع آوری و نمایش داده ها

126

 

35

درس 2 میانگین

130

 

36

درس 3 احتمال

134

 

.

مرور فصل

138

 

.

کل صفحات کتاب

140

 

 

فارسی

ردیف

درس

فهرست دروس فارسی پنجم جدید

صفحه

ملاحظات

1

پیش گفتار

سخنی با آموزگاران محترم

6

 

2

ستایش

ای همه هستی ز تو پیدا شده (نظامی)

8

 

3

فصل اوّل

آفرینش

9

 

4

درس 1

تماشاخانه

10

 

5

بخوان و حفظ کن

رقصِ باد، خندهی گل (پروین دولت آبادی)

16

 

6

درس 2

فضل خدا شعر (سعدی)

18

 

7

بخوان و بیندیش

راز گل سرخ (مرادحاصل)

21

 

8

حکایت

درختِ گردکّان

24

 

9

فصل دوم

دانایی و هوشیاری

25

 

10

درس 3

رازی و ساخت بیمارستان

26

 

11

بخوان و حفظ کن

خرد رهنمای و خرد دلگشای (فردوسی)

32

 

12

درس 4

بازرگان و پسران (کلیله و دمنه )

34

 

13

درس 5

چنار و کدوبُن ( ناصرخسرو )

39

 

14

بخوان و بیندیش

گلدان خالی

42

 

15

حکایت

زیرکی

46

 

16

فصل سوم

ایرانِ من

47

 

17

درس 6

سرود ملّی

48

 

18

بخوان و حفظ کن

ای ایران (شاعر گل گلاب)

52

 

19

درس 7

آزاد (فرهنگِ بومی 1)

54

 

20

درس 8

دفاع از میهن

56

 

21

بخوان و بیندیش

آوازی برای وطن

62

 

22

حکایت

وطن دوستی

68

 

23

فصل چهارم

نام آوران

69

 

24

درس 9

نام آوران دیروز، امروز، فردا

70

 

25

بخوان و حفظ کن

سَرای اُمید

76

 

26

درس 10

نام نیکو

78

 

27

درس 11

نقش خردمندان

83

 

28

درس 12

آزاد (فرهنگِ بومی 2) 

89

 

29

بخوان و بیندیش

فردوسی، فرزند ایران

91

 

30

حکایت

بوعلی و بانگ گاو

96

 

31

فصل پنجم

راهِ زندگی

97

 

32

درس 13

روزی که باران می بارید

98

 

33

بخوان و حفظ کن

بال در بال پرستوها  (بیوک ملکی)  

104

 

34

درس 14

شجاعت

106

 

35

درس 15

کاجستان (محمّدجواد محبّت)

11

 

36

بخوان و بیندیش

زیر آسمان بزرگ

114

 

37

حکایت

حِکمَت

120

 

38

فصل ششم

عِلم و عَمل

121

 

39

درس 16

وقتی بوعلی، کودک بود

122

 

40

بخوان و حفظ کن

چشمه و سنگ (بهار)

128

 

41

درس 17

کار و تلاش (پروین اعتصامی)

130

 

42

بخوان و بیندیش

همه چیز را همگان دانند

134

 

43

حکایت

جوان و راهزن

138

 

44

نیایش

نیایش

140

 

45

واژه نامه

واژه نامه

141

 

 

 

هدیه

ردیف

درس

فهرست دروس  هدیه های آسمان پنجم

صفحه

ملاحظات

1

درس 1

دسته گلی از آسمان

6

 

2

درس 2

تنها او

12

 

3

درس 3

بانویی که یک سوره ی قرآن به نام اوست

18

 

4

درس 4

از نوزاد بپرسید !

24

 

5

درس 5

گل صد برگ

30

 

6

درس 6

مال مردم

39

 

7

درس 7

رنگین کمان جمعه

44

 

8

درس 8

دو نامه

52

 

9

درس 9

یک جهان جشن !

58

 

10

درس 10

در ساحل دجله

66

 

11

درس 11

سروِ سربلند سامر ا

74

 

12

درس 12

خورشید پشت ابر

80

 

13

درس 13

کوچک های بزرگ !

88

 

14

درس 14

بزرگ مرد تاریخ

94

 

15

درس 15

بهمن همیشه بهار

102

 

16

درس 16

روزنامه های دیواری

110

 

17

درس 17

این ها و آن ها

116

 

 

 

مطالعات

ردیف

فصل

درس

فهرست دروس مطالعات پنجم جدید

صفحه

ملاحظات

1

فصل اول

درس 1

من با دیگران ارتباط برقرار می کنم

2

 

2

زندگی

درس 2

احساسات ما

6

 

3

با

درس 3

همدلی با دیگران

11

 

4

دیگران

درس 4

من عضو گروه هستم

14

 

5

 

درس 5

جمعیت ایران

20

 

6

فصل دوم

درس 6

منابع آب ایران

24

 

7

دوم

درس 7

نواحی مهم صنعتی ایران

29

 

8

سرزمین

درس 8

را هها و حمل و نقل (1)

33

 

9

ما

درس 9

را هها و حمل و نقل (2)

38

 

10

 

درس 10

کشور ما چگونه اداره می شود؟

43

 

11

فصل سوم

درس 11

کشورهای همسایه (1)

50

 

12

زندگی

درس 12

کشورهای همسایه (2)

55

 

13

در نواحی

درس 13

حرکت های زمین

59

 

14

دیگرجهان

درس 14

زندگی در نواحی مختلف زمین

64

 

15

فصل چهارم

درس 15

بازگشت از سفر حج

70

 

16

زیارت

درس 16

مدینه شهر پیامبر (ص)

75

 

17

مکان های

درس 17

سفری به کربلا (1)

78

 

18

مقدی

درس 18

سفری به کربلا (2)

81

 

19

فصل پنجم

درس 19

ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

88

 

20

ایران

درس 20

وزیران کاردان، شهرهای آباد

92

 

21

بعد از

درس 21

کشورگشایان بی رحم

96

 

22

اسلام

درس 22

بازسازی ویرانه ها

99

 

 

 

علوم

ردیف

درس

فهرست دروس علوم پنجم جدید

صفحه

ملاحظات

1

درس 1

زنگ علوم

1

 

2

درس 2

ماده تغییر می کند

7

 

3

درس 3

رنگین کمان

17

 

4

درس 4

برگی از تاریخ زمین

25

 

5

درس 5

حرکت بدن

35

 

6

درس 6

چه خبر (1)

45

 

7

درس 7

چه خبر (2)

53

 

8

درس 8

کارها آسان می شود (1)

61

 

9

درس 9

کارها آسان می شود (2)

67

 

10

درس 10

خاک با ارزش

77

 

11

درس 11

بکارید ، بخوید و . . .

85

 

12

درس 12

از ریشه تا برگ

93

 

 

امیدوارم همیشه ایام به کامتان باشد