پرسش های درس مطالعات اجتماعی پنجم دبستان درس پانزدهم و شانزدهم

 

درس پانزدهم  : بازگشت از سفر حج

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید .

 

 

1) مهم ترین شهرهای مقدّس مسلمانان جهان کدامند ودر کدام کشور قرار دارند ؟

 

2 ) شهرهای مکه و مدینه در کدام کشور عربی قرار دارند ؟

  

3 ) چرا مکّه شهری مقدّس است؟


 4 ) مسلمانان جهان به کدام سمت نماز می خوانند ؟

 5 ) قبله ی مسلمانان جهان کدام است و کجا قرار دارد ؟

 6 ) شبه جزیره به چه کشوری می گویند ؟

 7 ) دو دلیل اهمیت شهر مکه در زمان ظهور اسلام را بنویسید .

 8 ) کشور عربستان در کدام سمت ایران قرار دارد ؟

 9 ) اگر ما ایران باشیم و جهات جغرافیایی را بدانیم چطور می توانیم قبله را پیدا کنیم ؟

 10 ) توضیح دهید برای پیدان کردن قبله چطور از قبله نما استفاده می کنیم ؟

 11 ) در مورد غار حرا دو سطر بنویسید .

 12 ) چرا پیامبر(ص) به غار حرا می رفتند ؟

 13 ) بعثت را تعریف کنید .

 14 ) حضرت محمد(ص) تا چند سال و چه کسانی را پنهانی به دین اسلام دعوت کردند ؟

 بعد از آن خداوند چه ماموریتی به ایشان دادند ؟

 15 ) به چه دلیل کافران مکه از گسترش اسلام احساس خطر می کردند ؟

 

16 ) اولین تصمیم کافران برای جلوگیری از پیشرفت دین اسلام چه بود ؟

 

17) چرا کافران به فکر آزار و اذیت پیامبر(ص) و پیروانش افتادند؟

 

18) چرا مسلمانان به دستور پیامبر(ص) به حبشه مهاجرت کردند ؟ چرا کشور حبشه را انتخاب کردند ؟

 

19) کافران پیامبر(ص) و یارانش را مجبور کردند به یکی از درّه های اطراف مکه بروند نام آنجا چه بود و این محاصره چند سال طول کشید ؟

 

20) شرایط عهدنامه ای که کافران قریش ، پیامبر(ص) و یارانش را مجبور به زندگی سختی در یکی از دره های اطراف مکه کردند چه بود ؟

 21) پیمان قطع رابطه ی کافران چگونه شکسته شد ؟

 

جاهای خالی را پر کنید .

 1 ) خانه ی کعبه در ................................................... ، شهر مکه قرار دارد

 2 ) مکّه شهری مقدّس است چون ...................................................   در آن قرار دارد .

 3 ) مهم ترین شهرهای مقدّس مسلمانان جهان، ......................................   و ......................................   است که در کشور عربستان قرار دارند

 4 ) خانه ی کعبه ......................................  مسلمانان جهان است و ما هر روز به سمت آن نماز می خوانیم.

 5 ) در هنگام حج، ما خانه ی کعبه را ......................................  می کنیم؛ یعنی به دور آن می گردیم

 6 ) بزرگترین و مهمترین مسجد دنیا ...................................................  است.

 7 ) به سرزمینی که از سه طرف به آب و از یک طرف به خشکی راه داشته باشد، ...................................................   می گویند.

 8 ) کشور عربستان در سمت ...................................................  ایران قرار دارد .

 9 ) غار حرا در نزدیکی شهر ......................................  قرار دارد

 10 ) دین اسلام از سرزمین ...................................................  طلوع کرد .

 11 ) به برگزیده شدن حضرت محمد(ص)  از جانب خدا به پیامبری  ...................................................  می گویند .

 12 ) پیامبر(ص) به مدت ................................. سال مردم را پنهانی به دین اسلام دعوت کردند .

 13 ) بعد از سه سال، خداوند به پیامبر(ص) مأموریت داد تا ...................................................  را آشکارا به اسلام دعوت کند .

 14 ) اولین تصمیم کافران برای جلوگیری از پیشرفت دین اسلام ....................................................................   بود .

 15 ) آزار و اذیتّ کافران آنقدر زیاد بود که پیامبر(ص)  به جمعی از مسلمانان دستور دادند که به ................................  هجرت کنند.

 16 ) پادشاه کشور حبشه، مردی ................................  بود و مسلمانان می توانستند در آن کشور، آزادانه زندگی کنند .

 17 ) پیامبر و یارانش مجبور شدند به یکی از درّه های اطراف مکّه به نام ................................  بروند و ................................  سال در آنجا در کمال سختی زندگی کنند.

 

فعالیت 1

 ١ ) با توجّه به نقشه ی شماره ی ١، دریاهای اطراف شبه جزیره ی عربستان را نام ببرید.

 

 نقشه شماره 1

 ٢ ) با توجّه به توضیحات پدر سارا بگویید عربستان چه نوع آب و هوایی دارد؟

 

 

٣ ) روی نقشه ی شماره ی ٢، با فلش، جهت قبله را در تبریز و بندرعبّاس و مشهد رسم کنید.

 

  

 نقشه شماره 2

 

  

فعالیت 2

 1 ) چرا کافران از گسترش دین اسلام احساس خطر کردند؟

 2 ) پیامبر(ص) در برابر آزار و اذیت کافران چگونه رفتار می کرد؟

 3 ) رویدادهای زیر را به ترتیب روی خطّ زمان قرار دهید.

  (هجرت گروهی از مسلمانان به حبشه ) (دعوت پیامبر به اسلام به طور پنهانی)  (بعثت پیامبر)

 (دعوت پیامبر به اسلام به طور آشکار)  (اقامت در شِعب ابی طالب)

  

 

 

  ......................................................................................................

 

درس شانزدهم  :  مدینه شهر پیامبر(ص)

 به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید .

 

1 ) دومین مسجد مهمّ مسلمانان کدام است و در کدام شهر قرار دارد؟

 2 ) نام قدیم شهر مدینه چه بود و چه زمانی تغییر نام یافت ؟

 3 ) چرا کافران تصمیم به قتل پیامبر(ص) گرفتند ؟ چطور شد که موفق نشدند ؟

 4 ) هجرت یعنی چه ؟ این هجرت باعث به وجود آمدن چه رویداد مهمی در تاریخ مسلمانان شد ؟

 5 ) حساب کنید شما چند سال پس از هجرت پیامبر(ص)  به دنیا آمده اید ؟

 6 ) نخستین کار پیامبر در شهر مدینه چه بود ؟

 7 ) مسجدی که پیامبر(ص)  در مدینه بنا کردند علاوه بر محلّ عبادت و نماز چه فعالیت های دیگری در آن انجام می شد ؟

 8 ) جهاد در راه خدا را تعریف کنید .

 9 ) مهمترین جنگ هایی که پیامبر(ص)  در آن شرکت داشتند را نام ببرید .

 10 ) چگونه مکه به دست مسلمانان فتح شد ؟

 11 ) پیامبر(ص)  پس از فتح مکه چه کار کردند ؟ ( سه مورد )

 12 ) چهار مورد از خصوصیت های اخلاقی پیامبر(ص)  را بنویسید .

 13 ) پیامبر اسلام در چه سنی رحلت فرمود و  آرامگاه ایشان در کجا قرار دارد ؟

 14 ) حضرت محمد (ص) چگونه به مردم درس می داد ؟

 

  

جاهای خالی را پر کنید .

 

1 ) دومین مسجد مهمّ مسلمانان .....................................  است .

 2 ) مسجدالنّبی در شهر .....................................  قرار دارد.

 3 ) نام قدیم شهر مدینه ، .....................................  بود.

 4 ) هنگام نقشه کافران برای قتل پیامبر(ص) ایشان به فرمان خدا شبانه از منزل خارج شدند و .....................................  در بستر ایشان خوابید .

 5 ) سال هجرت پیامبر(ص)  از .....................................  به .....................................  مبدأ تاریخ مسلمانان است .

 6 ) اکنون سال 1394 هجری شمسی است یعنی حدود .....................................   قرن از هجرت پیامبر(ص) می گذرد .

 7 ) نخستین کار پیامبر در شهر مدینه، ساختن .....................................  و سپس تشکیل .....................................  بود .

 8 ) در دین اسلام ، جنگ برای حفظ دین و دفاع از مسلمانان واجب است . این جنگ  ..................... نامیده می شود .

 9 ) سردسته ی مخالفان پیامبر(ص) در مکه .................................................  بود .

 10 ) پیامبر اسلام در سن .....................................   سالگی در شهر مدینه، رحلت فرمود. آرامگاه ایشان در .....................................  است.

  

فعالیت

 1 ) دو مسجد مهمّ مسلمانان جهان را نام ببرید.

 2 ) چند ویژگی اخلاقی پیامبر(ص) را بیان کنید.

 3 ) فعّالیت به کار ببندیم زیر را انجام دهید.

  

به کار ببندیم

 ١)به کمک معلّم، جهت قبله را در چند مکان مدرسه پیدا کنید.

  

٢)یکی از خاطره های خود را از یک روز همکاری در مراسم روز تاسوعا یا عاشورا بنویسید یا نقّاشی کنید. نمایشگاهی از این آثار در مدرسه برپا کنید.

 

  

٣)اگر یکی از اعضای خانواده یا فامیل شما به سفر حج رفته است، نام مکان هایی را که از آن ها بازدید کرده است، بپرسید و بنویسید.

 

  

۴) روزهای ١٧ ربیع الاول و ٢٧ رجب را در یک تقویم پیدا کنید و بگویید چه مناسبتی است.

 

۵  ) یکی از سخنان ارزشمند حضرت علی (ع) را جست و جو کنید و بنویسید.

 

 ...................................................................................................................................................................................

  

با آرزوی بهترین ها برای شما