پرسش های درس مطالعات اجتماعی پنجم دبستان درس هفدهم و هجدهم

 

درس هفدهم  :  سفر به کربلا 1

 به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید .

 1 ) کربلا در کدام کشور قرار دارد و از چه راه هایی می توان به آنجا سفر کرد ؟

 2 ) بیشتر خاک عراق را چه زمین های تشکیل می دهد ؟

 3 ) جلگه ی پهناور عراق از آبرفت کدام رودها به وجود آمده است ؟

 4 ) آب و هوای عراق چگونه است ؟

 5 ) آیا عراق کشوری نفت خیز است ؟ توضیح دهید .

 6 ) دین و زبان مردم عراق چیست ؟

 7 ) در سال 1359 تا سال 1367 حاکم ظالم عراق که بود ؟ مردم عراق در آن زمان چه وضعی داشتند ؟

 8 ) جنگ تحمیلی عراق علیه ایران :

 الف ) در چه سالی شروع شد ؟

 توسط کدام حاکم ظالم شروع شد ؟

 چند سال طول کشید ؟

 9 ) مدتی پس از پایان جنگ عراق علیه ایران حکومت عراق سرنگون شد توضیح دهید چگونه ؟

 10 ) غذاهای محلی عراق را نام ببرید .

 11 ) رودهای کشور عراق را نام برده و  از کدام کشورها ی همسایه وراد عراق می شوند ؟


جاهای خالی را پر کنید .

 

 

1 ) کربلا در کشور  ........................................  که یکی از همسایگان ما است ، قرار دارد

 

2 ) عراق، در سمت  ........................................  ایران است.

 

3 ) قسمت کوچکی از ........................................  این کشور، کوهستانی است.

 

4 ) آب و هوای عراق بسیار  .....................................  است. دمای هوا به بالاتر از ...........................   درجه می رسد .

 

5 ) آب و هوای عراق در نواحی کنار دریا هوا  ...................................................  است.

 

6 ) مهم ترین محصول کشاورزی عراق، .....................................  است .

 

7 ) دین بیشتر مردم عراق .....................................  است و بیش از نیمی از جمعیت این کشور را .....................................  تشکیل می دهند.

 

8 ) جنگ تحمیلی عراق علیه ایران درسال.....................................    و توسط حاکم ظالم آن کشور  .....................................   شروع شد .

 

 

 

فعالیت

 

متن درس جمهوری عراق را مطالعه کنید و کاربرگه ی شماره ی 13 را در کلاس انجام دهید.

 

کاربرگه ی شماره ی 13

 

عراق

 

متن مربوط به جمهوری عراق را بخوانید و با توجّه به نقشه و متن، به طور گروهی به پرسش ها پاسخ دهید.

 

نقشه خوانی

 

1 ) کشور عراق به کدام دریا راه دارد؟

 

2 ) مهمترین بندر عراق چه نام دارد؟

 

3 ) جلگه ی پهناور عراق از آبرفت کدام رودها پدید آمده است؟

 

4 ) دو شهر عراق را که چاه نفت دارند، نام ببرید.

 

5  ) شهرهای مقدّس و زیارتی عراق را نام ببرید.

 

 

 

6 ) با توجّه به نقشه ی روبه رو، پاسخ دهید.

الف) نام رودها را بنویسید.

 

 

ب) کدام رود از داخل ایران به اروندرود می ریزد؟

 

 

 

7 ) ایران و عراق در صادرات کدام کالا، شبیه به هم هستند؟

 

8  ) چرا کشور عراق آثار باستانی زیادی دارد؟

  

9 ) چرا مردم عراق در شرایط سختی زندگی می کنند؟

 

   

 

........................................................................................................................................................................................................................

 

درس هجدهم  :  سفر به کربلا 2

 

  

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید .

 

1 ) پایتخت عراق کدام شهر است ؟ چهار شهر زیارتی آن را نام ببرید .

 

2 ) بیعت یعنی چه ؟

 

3 ) چرا پس از انتخاب ابوبکر به خلافت ، حضرت علی(ع) و یارانش سکوت کردند ؟ این سکوت چه تاثیری داشت ؟

 

4 ) پس از رحلت حضرت محمد(ص) چه کسانی به خلافت رسیدند ؟

 

5 ) ابوبکر چند سال خلافت کرد و چه اتفاقاتی در زمان او افتاد ؟

 

6 ) عمر چند سال خلافت کرد و چه اتفاق مهمی در زمان او افتاد ؟ سرانجام او چه شد ؟

 

7 ) چرا مسلمانان مخالف حکومت عثمان بودند ؟ سرانجام عثمان چه شد ؟

 

8 ) خلافت یعنی چه ؟

 

9 ) چرا با شروع خلافت حضرت علی (ع) برخی از سودجویان بیعت خود را شکستند و به مخالفت و جنگ با آن حضرت پرداختند ؟ سرانجام این گروه چه شد ؟

 

10 ) حضرت علی (ع) چه خصوصیاتی داشتند ؟ ( چهار مورد )

 

11 ) معاویه فرزند که بود ؟ چه خصوصیاتی داشت ؟

 

12 ) چرا حضرت علی (ع) معاویه را از حکومت شام برکنار کرد؟ معاویه در برابر تصمیم امام (ع) چه کرد ؟

 

13 ) علت جنگ حضرت علی (ع) با معاویه چه بود ؟

 

14 ) در جریان جنگ صفین عمروعاص چه حیله ای به کاربرد و یاران امام علی (ع) چه کردند ؟

 

15 ) چرا جنگ صفین به نفع مسلمانان تمام نشد ؟ سرانجام جنگ چه شد ؟

 

16 ) سرانجام جنگ صفین به داوری کشیده شد . نتیجه این داوری چه شد ؟

 

17 ) ابوموسی اشعری که بود ؟

 

18 ) خوارج چه کسانی بودند ؟

 

19 ) جنگ میان حضرت علی (ع) و خوارج چه نام داشت ؟ در این جنگ چه کسی پیروز شد ؟

 

20 ) حضرت علی (ع) در جه تاریخی و چگونه به شهادت رسید ؟

 

21 ) مدت خلافت حضرت علی (ع) چند سال طول کشید و در این مدت چه کارهایی انجام دادند ؟

 

 

 

 

جاهای خالی را پر کنید .

 

1 ) پایتخت عراق شهر .....................................    است .

 

2 ) آرامگاه مقدّس امام اوّل ما، حضرت علی (ع ) ، در شهر .....................................    قرار دارد.

 

3 ) پس از رحلت حضرت محمد(ص) میان مسلمانان بر سر ..................................................................    اختلاف پیدا شد .

 

4 ) پس از رحلت پیامبر(ص) .....................................    به خلافت انتخاب شد .

 

5 ) به جانشینی حضرت محمد(ص) .....................................    می گویند .

 

6 ) بعد از ابوبکر .....................................    به خلافت رسید .

 

7 ) در زمان خلافت .....................................    مسلمانان به ایران حمله کردند و حکومت ساسانیان را شکست دادند .

 

8 ) بعد از عمر .....................................    خلیفه شد .

 

9 ) پس از کشته شدن عثمان مسلمانان باخواهش و اصرار از .....................................    خواستند که خلافت  را بپذیرد .

 

10 ) حضرت علی (ع) شهر .....................................    را که در کشور .....................................    قرار داشت مرکز خلافت خود قرار دادند.

 

11 ) حضرت علی (ع) معاویه را که مردی فاسد و ستمگر بود از حکومت شهر .....................................    برکنار کرد .

 

12 ) پس از مدّتی از خلافت امام علی (ع) همه ی سرزمین های اسلامی، به جز  .....................................    پیرو آن حضرت شدند.

 

13 ) مشاور حیله گر معاویه .....................................    که بود .

 

14 ) عمرو عاص توانست .................................................    را فریب دهد و در جریان داوری معاویه را به عنوان خلیفه انتخاب کند .

 

15 ) حضرت علی (ع) در تاریخ ................................  رمضان در مسجد کوفه به دست ............................................ به شهادت رسید .

 

 

 

   

فعالیت

 

کاربرگه ی شماره ی ١۶ را انجام دهید.

 

جنگ صفّین

 

با توجّه به متن درس کلمات مناسب را در جای خالی بنویسید.

 

 

 

 

 

 

فعالیت

 

1 ) چرا امام حسین (ع) بر علیه حکومت یزید قیام کرد؟

 

٢ ) شما از واقعه ی عاشورا چه پیامی دریافت کردید، بیان کنید.

 

٣ ) کاربرگه های شماره ی 14 و 15 را انجام دهید.

 

 

 

کاربرگه ی شماره ی 14

 

خطّ زمان تاریخ اسلام

 

با توجّه به خطّ زمان، به سؤال های زیر پاسخ دهید.

 

1 ) فتح مکّه چند سال پس از هجرت پیامبر (ص) از مکّه به مدینه اتّفاق افتاد؟

 

2 ) واقعه ی عاشورا چند سال پس از هجرت پیامبر (ص) از مکّه به مدینه اتّفاق افتاد؟

 

3 ) امام علی (ع )چند سال پس از رحلت پیامبر(ص) به خلافت رسیدند؟ حساب کنید.

 

4 ) دو مورد از نوشته های زیر را انتخاب کنید و در جای خالی روی عبارت خطّ زمان قرار بدهید.

 

بعثت پیامبر(ص)                شهادت امام حسن (ع )                 جنگ صفین

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 کاربرگه ی شماره ی 15

 

 

 

شخصیت های تاریخ اسلام

 

هر کلمه را به جمله یا عبارت مربوط به آن وصل کنید.

 

به جای پیامبر (ص) در بستر خوابید تا ایشان را از حمله ی دشمنان حفظ کند.

سردسته ی مشرکان که با پیامبر (ص) مخالفت می کرد.

فردی حیله گر که درجنگ صفین میان سپاهیان امام علی (ع ) تفرقه انداخت.

لقب حضرت محمّد (ص) در کودکی و نوجوانی

حکومت بنی امیّه را تأسیس کرد.

برادر امام حسین (ع ) که در واقعه ی عاشورا به یاری ایشان شتافت.

اوّلین زنی که دعوت پیامبر اسلام (ص) را پذیرفت و مسلمان شد.

 

امین

 

حضرت خدیجه (ع )

 

امام علی (ع )

 

معاویه

 

حضرت ابوالفضل (ع )

 

امام حسن (ع )

 

حضرت فاطمه  (س)

 

ابوسفیان

 

عمر و عاص

 

 

  

موفق و موید باشید

 

پیایان مطلب