با سلام خدمت همکاران محترم

 

 

برای تکمیل توصیف عملکرد دانش آموزان در برگه های گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی ( کارنامه تحصیلی ) مطالبی را در این قسمت آورده ام که امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد .

این مطالب برای پایه ششم است که البته بیشتر موارد آن با پایه پنجم یکی است و همکاران پایه پنجم هم می توانند از این مطالب استفاده کنند .

 

در هر  توصیف عملکردی انتظار درست این است  که  توصیفی که  ارائه می شود دقیقاً مشخص ‌کند که :

 1)  به چه میزان و سطحی ، به اهداف ونشانه های یادگیری که  باید به آن برسد  رسیده است .

 2) در چه  اهداف ونشانه ها یی  نیاز به توجه و باز آموزی دارد .

 3)  در نهایت به شکل کلی رهنمودی که سبب شود  فاصله‌ی عملکرد دانش آموز با وضعیت مطلوب (هدف‌های یادگیری) را کاهش دهد نیز ارائه کند .

 مثلا ریاضی پایه ی دوم: (خوب)  ...به اکثر اهداف مورد نظر رسیده است و جهت تقویت در شناخت ساعت و پول بکارگیری آموخته ها در زندگی مانند (خواندن ساعت در طول روز ،بازی یا محاسبه در خرید و فروش) توصیه می شود.


راهنمای شماره 2 تکمیل نمون برگ (الف) گزارش پیشرفت تحصیلی- تربیتی در دوره ابتدایی

 

درس : قرآن ششم

 هدف های درس : خواندن قرآن : روخوانی و قرائت آموزه های قرآنی :  ترجمه کلمات و عبارات قرآنی ، پیام قرآنی و داستان های قرآنی

 

خیلی خوب : آیات وسوره های قرآن کامل وکتاب درسی خود را صحیح و روان و آهنگین می خواند. کلمات و عبارات قرآنی را به درستی ترجمه می کند. مفاهیم و مصادیق داستان های قرآنی و پیام های قرآنی را با ذکر جزئیات و مثال های متنوع بیان می کند. بهتر است در کلاس ها و دارالقرآن جهت آموزش تخصصی صوت و لحن و حفظ قرآن شرکت نماید.

 

خوب : بیشتر آیات وسوره های قرآن کامل وکتاب درسی خود را صحیح و روان وشمرده می خواند. بیشتر کلمات و عبارات قرآنی را به درستی ترجمه می کند. مفاهیم و مصادیق داستان های قرآنی و پیام های قرآنی را با ذکر جزئیات و چند مثال بیان می کند. پخش صوت قرآن و گوش دادن به آیات سپس روانخوانی قرآن به او کمک می کند.

 

قابل قبول : برخی آیات وسوره های قرآن کامل وکتاب درسی خود را صحیح و روان وشمرده می خواند. برخی از کلمات و عبارات قرآنی را درست ترجمه می کند. مفاهیم و مصادیق داستان های قرآنی و پیام های قرآنی را با ززبان خود و با یک مثال بیان می کند.پخش صوت قرآن توسط نرم افزار سپس خواندن عبارات وآیات قرآنی با ضبط صدای خود و رفع اشکال توسط دیگران به یادگیری او کمک می کند.

 

نیاز به تلاش : در خواندن آیات و سوره ها وعبارات ، ترجمه کلمات، مفاهیم پیام های قرآنی و داستان های کتاب، پیوسته به راهنمایی معلم نیاز دارد. بهتر است دانش آموز تشویق شود که روزانه عبارات قرآنی را به شکل مستمر مطالعه کند.بنابراین مطابق برنامه داده شده به مطالعه و تمرین بپردازد.

 

 

 

.............................................................................................................................................................

 

2

 

درس : فارسی ششم

 

هدف های درس :

 

مهارت های خوانداری: گوش دادن ، سخن گفتن و خواندن

 

مهارت های نوشتاری : درست نویسی و املا ،نگارش وانشا

 

خیلی خوب : به طور صحیح می خواند و ضمن درک مطلب به نقد اطلاعات می پردازد.با تمرکز گوش می دهد، در گفت و گو ها مشارکت فعال دارد و دیده ها و شنیده ها را با استدلال بیان می کند. خوانا، صحیح و زیبا و خلاق می نویسد. زیر نظر یک مربی می تواند داستان های خلاق به صورت تلفیقی و.. با الهام از محیط پیرامون خود بنویسد.

 

 

 

خوب : در بیشتر موارد به طور صحیح می خواند و ضمن درک مطلب به نقد اطلاعات می پردازد.با تمرکز گوش می دهد، در بیشتر گفت و گو ها مشارکت فعال دارد و دیده ها و شنیده ها را با استدلال بیان می کندو خوانا، صحیح و زیبا می نویسد.

 

اگرکتاب داستان بیشتر بخواند و آن را برای دیگران تعریف کند به پیشرفت و تقویت مهارت های شنیداری و نوشتاری او کمک می کند.

 

 

 

قابل قبول : در برخی موارد به به طور صحیح می خواند و ضمن درک مطلب به نقد اطلاعات می پردازد.با تمرکز گوش می دهد، در برخی گفت و گو ها مشارکت فعال دارد و دیده ها و شنیده ها را با استدلال بیان می کندو خوانا و درست می نویسد.

 

کتاب درسی را دوباره بخواند، کتاب های داستان ساده را. مطالعه و درباره تصاویر آن صحبت کند .

 

 

 

نیاز به نلاش بیشتر : در مهارت های خوانداری، شنیداری و نوشتاری به راهنمایی های پیوسته معلم نیاز دارد. به کتاب درسی سال گذشته خود مراجعه کرده در رابطه با تصاویر آن جمله سازی نموده و نقاشی بکشدو مطابق برنامه داده شده به انجام فعالیت ها و تمرین بپردازد

 

 

 

.............................................................................................................................................................

 

3

 

 

 

درس : ریاضی ششم

 

هدف های درس :

 

عدد: عددهای کسری و مخلوط ،عددهای اعشاری ،تقریبی و صحیح

 

عملیات روی اعداد : چها ر عمل اصلی روی اعداد کسری مخلوط و اعشاری ....

 

حل مسئله : به کار بردن راهبردهای حل مسئله، حل مسئله

 

اندازه گیری : طول زاویه سطح حجم نسبت تناسب و درصد و کاربردهای آنها

 

مختصات : محورهای مختصات ،تقارن ،دوران

 

خیلی خوب : با به کارگیری روش های مختلف تمام تمرین های مربوط به اعداد، عملیات روی آن ها، هندسه، اندازه گیری، نسبت تناسب ، محور مختصات و راهبردهای حل مسئله را به درستی حل کرده و درباره آن ها با استفاده از شکل و بدون شکل

 

توضیح می دهد. می تواند علاوه بر مسائل کتاب درسی، مسائل جدید را حل کند.

 

 

 

خوب : با به کارگیری روش ها اکثر تمرین های مربوط به اعداد، عملیات روی آن ها، هندسه، اندازه گیری، نسبت تناسب ،محور مختصات و راهبردهای حل مسئله را به درستی حل کرده و درباره آن ها با استفاده از شکل و بدون شکل توضیح می دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی را به درستی حل می کند. اما در تمرین های هندسی نیاز به تمرین بیشتری دارد. باز وبسته کردن اشکال هندسی موجود در کلاس ومدرسه و به دست آوردن حجم ومساحت اشیا مختلف هندسی در منزل به یادگیری بیشتراو کمک می کند.

 

 

 

قابل قبول : با به کارگیری روش ها برخی از تمرین های مربوط به اعداد، عملیات روی آن ها، هندسه، اندازه گیری، نسبت تناسب ،محور مختصات و راهبردهای حل مسئله را به درستی حل کرده و درباره آن ها با استفاده از شکل و بدون شکل توضیح

 

می دهد. برخی از مسائل کتاب درسی را درست حل می کند.

 

چنانچه به یادآوری چگونگی به دست آوردن عددپی و اندازه گیری مساحت اشکال هندسی بپردازد ، می تواند با استفاده از فرمول مساحت شکل های ترکیبی را محاسبه کند.

 

 

 

نیاز به نلاش بیشتر : برای حل تمرین های مربوط به اعداد، عملیات روی آن ها، هندسه، اندازه گیری، نسبت تناسب ،محور مختصات و راهبردهای حل مسئله و حل مسائل کتاب درسی به راهنمایی پیوسته معلم نیاز دارد. لازم است دانش آموز ضمن مراجعه به مفاهیم پایه در سال های قبل ،مطابق برنامه داده شده به تمرین فعالیت ها بپردازد.

 

.............................................................................................................................................................

 

4

 

 

 

درس : علوم ششم

 

هدف های درس :

 

درگیر شدن در فرآیند یادگیزی به کارگیری شیوه های متعدد ومتنوع یادگیری

 

به کارکیری آموخته ها ی خود در زندگی

 

به کارگیری شیوه های متعدد ومتنوع ارائه

 

تسلط به فر آیند یادگیری خود

 

خیلی خوب : با بهره گیری از حواس خود با استفاده از روش علمی روابط موجود بین پدیده ها را کشف می کند و برای رسیدن به نتیجه به درستی از ابزار استفاده می کند. از منابع و روش های مختلف استفاده می کند و با توجه به نظرات دیگران در بحث گروهی شرکت می کند و مفاهیم را بر اساس مشاهدات واقعی منتقل می کند.از ابزار مناسب در آزمایش ها و ساخت مدل استفاده می کند. آموخته های خود را در زندگی روزمره به کار می گیرد.

 

 

 

خوب : در بیشتر موارد با بهره گیری از حواس خود با استفاده از روش علمی روابط موجود بین پدیده ها را کشف می کند و برای رسیدن به نتیجه به درستی از ابزار استفاده می کند. از بیشتر منابع و روش های مختلف استفاده می کند و با توجه به نظرات دیگران در بحث گروهی شرکت می کند و مفاهیم را بر اساس مشاهدات واقعی منتقل می کند.از بیشتر ابزارها در آزمایش ها و ساخت مدل استفاده می کند. اغلب آموخته های خود را در زندگی روزمره به کار می گیرد.

 

استفاده از فیلم های آموزشی،تدارک گردش علمی، انجام عملی آزمایش های و... به او کمک می کند.

 

 

 

قابل قبول : در برخی موارد با بهره گیری از حواس خود با استفاده از روش علمی روابط موجود بین پدیده ها را کشف می کند و برای رسیدن به نتیجه به درستی از ابزار استفاده می کند. از بیشتر منابع و روش های مختلف استفاده می کند و با توجه به نظرات دیگران در بحث گروهی شرکت می کند و مفاهیم را بر اساس مشاهدات واقعی منتقل می کند.از بیشتر ابزار هادر آزمایش ها و ساخت مدل استفاده می کند. اغلب آموخته های خود را در زندگی روزمره به کار می گیرد.

 

موضوعات درسی را به صورت مدل ، ماکت و... بسازد و در باره استفاده آن ها در زندگی روزمره با دیگران صحبت نماید.

 

 

 

نیاز به نلاش بیشتر : در بهره گیری از حواس، ساخت مدل، برقراری ارتباط، دانستنی های کتاب و انجام آزمایش ها به راهنمایی پیوسته معلم نیاز دارد. بهتر است تشویق به مشاهده و طرح پرسش های علمی برای به کاربستن آموخته های علمی به او کمک می کند.بنابراین مطابق برنامه داده شده به تمرین فعالیت ها بپردازد.

 

.............................................................................................................................................................

 

 

 

5

 

درس : هنر پایه ششم

 

هدف های درس :

 

آفرینش هنری ، پرورش ایده بیان ایده درک هنری، زیبایی شناسی ،تاریخ و : میراث فرهنگی ایران، تولید هنر و نقد هنری

 

خیلی خوب : در تولیدات هنری خود عناصر زیباشناختی عناصر رارعایت می کند .نسبت به حفظ طبیعت همواره حساس است ودر همه ی تولیدات خود از آن ایده می گیرد.می تواند احساسات خود را در مورد تولید خود وهمکلاسیش بیان نماید.و برای بهبود،پیشنهاد دهد.استفاده ی مناسب از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند.

 

خوب : تا حدود بسیاری در تولیدات هنری خود عناصر زیباشناختی عناصر را رعایت می کند .نسبت به حفظ طبیعت همواره حساس است ودر اغلب تولیدات خود از آن ایده می گیرد. می تواند احساسات خود را در مورد تولید خود وهمکلاسی هاش بیان نماید. و برای بهبود،پیشنهاد دهد.استفاده ی مناسب از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند. استفاده و ترسیم تصاویر با نقطه ، تقارن و... به او کمک می کند.

 

قابل قبول : در برخی موارد در تولیدات هنری خود عناصر زیباشناختی عناصر رارعایت می کند .نسبت به حفظ طبیعت همواره حساس است و گاهی درتولیدات خود از آن ایده می گیرد.می تواند احساسات خود را در مورد تولید خود وهمکلاسی هاش بیان نماید.و برای بهبود آنها پیشنهاد دهد.استفاده ی مناسب از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند. استفاده و ترسیم تصاویر با نقطه ، تقارن و... به او کمک می کند.

 

نیاز به نلاش بیشتر: در اکثر موارد برای رعایت عناصر زیباشناختی در تولیدات هنری خود و آگاهی از حس احترام به حفظ محیط زیست و ایده گرفتن از طبیعت در آثار خود به راهنمایی های معلم نیاز دارد . به سختی می تواند احساسات خود را در مورد تولید خود وهمکلاسی هاش بیان نماید.و برای بهبود آنها پیشنهاد دهد . شناخت استفاده ی مناسب از ابزار هنری و نکات ایمنی آن و استفاده و ترسیم تصاویر با نقطه ، تقارن و... به او کمک می کند.

 

 

 

.............................................................................................................................................................

 

 

 

6

 

درس : تربیت بدنی ششم

 

هدف های درس : حرکات پایه آمادگی جسمانی

 

خیلی خوب : در انجام همه مهارت های مربوط به حرکات پایه وآمادگی جسمانی موفق است .

 

خوب : در انجام بیشتر مهارت های مربوط به حرکات پایه وآمادگی جسمانی موفق است .

 

انجام ورزش های پایه و... در ایام فراغت به سلامتی او کمک می کند

 

قابل قبول : در انجام برخی از مهارت های مربوط به حرکات پایه وآمادگی جسمانی موفق است . با مشاهده برنامه های ورزشی از رسانه و... به تمرین حرکات بپردازد

 

نیاز به تلاش: در انجام اندکی از مهارت های مربوط به حرکات پایه وآمادگی جسمانی موفق است .

 

انجام حرکات ورزشی زیر نظر مربی به او کمک می کند.

 

 

 

.............................................................................................................................................................

 

7

 

 

 

درس : هدیه های آسمانی پایه ششم

 

هدف های درس : خداشناسی ، پیامبری ، امامت ، جهان آخرت ، قرآن کریم ، آداب و اخلاق اسلامی ، احکام اسلامی  ، مراسم اسلامی  ، شخصیت های دینی  ، خود شناسی

 

خیلی خوب : دانستنی های مربوط به خداشناسی،پیامبری،امامت ،جهان آخرت ،آداب و اخلاق ،احکام ومراسم اسلامی را بیان می کند وضمن ابراز علاقه به بزرگان دینی ، آموخته ها را در عمل به کار می گیرد .

 

 

 

خوب : بیشتر دانستنی های مربوط به خداشناسی،پیامبری،امامت ،جهان آخرت ،آداب و اخلاق ،احکام ومراسم اسلامی را بیان می کند وضمن ابراز علاقه به بزرگان دینی ، بیشتر آموخته ها را در عمل به کار می گیرد . مطالعه کتب غیر درسی و مطالعه زندگی ائمه مانند داستان راستان و... به یادگیری عمیق تر او کمک می کند.

 

 

 

قابل قبول : برخی از دانستنی های مربوط به خداشناسی،پیامبری،امامت ،جهان آخرت ،آداب و اخلاق ،احکام ومراسم اسلامی را بیان می کند وضمن ابراز علاقه به بزرگان دینی ، برخی آموخته ها را در عمل به کار می گیرد . تماشای فیلم های آموزشی مرتبط با زندکی بزرگان دینی می تواند به یادگیری ایشان کمک نماید.

 

 

 

نیاز به نلاش بیشتر : برای درک بیشتر مفاهیم خداشناسی، پیامبری، امامت، جهان آخرت، قرآن، آداب و اخلاق اسلامی، احکام و مراسم اسلامی، شخصیت های دینی به راهنمایی معلم نیاز دارد. بنابراین مطابق برنامه داده شده به تمرین فعالیت ها بپردازد.

 

 

 

 

 

.............................................................................................................................................................

 

8

 

درس : مطالعات اجتماعی ششم

 

هدف های درس :

 

نظام اجتماعی فرهنگی و هویت زمان ، تداوم و تغییر ، فضا و مکان ، منابع و فعالیت های اقتصادی

 

خیلی خوب : مهارت های زندگی و کاوشگری در نظام اجتماعی، آداب اخلاقی و آموزه های دینی را رعایت می کند و به کار می گیرد.ضمن آشنایی با مشاغل فرآیند تولید کالاها و انواع منابع انرژی در کشور را می شناسد.

 

ضمن آشنایی با موقعیت جغرافیایی ایران ، علل وعوامل سیر تحولات تاریخی دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی را تحلیل می کند.برای حفظ میراث فرهنگی و ارزش های انقلاب تلاش می کند .

 

 

 

خوب : در بیشتر موارد مهارت های زندگی و کاوشگری در نظام اجتماعی، آداب اخلاقی و آموزه های دینی را رعایت می کند و به کار می گیرد.ضمن آشنایی با مشاغل فرآیند تولید کالاها و انواع منابع انرژی در کشور را می شناسد.

 

ضمن آشنایی با موقعیت جغرافیایی ایران ، علل وعوامل سیر تحولات تاریخی دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی را تحلیل می کند.برای حفظ میراث فرهنگی و ارزش های انقلاب تلاش می کند جستجوی پاسخ های سوالات از طریق مطالعه کتاب های تاریخی، مشاهده فیلم و... به یادگیری عمیق تراو کمک می کند.

 

 

 

قابل قبول : در برخی موارد مهارت های زندگی و کاوشگری در نظام اجتماعی، آداب اخلاقی و آموزه های دینی را رعایت می کند و به کار می گیرد.ضمن آشنایی با مشاغل فرآیند تولید کالاها و انواع منابع انرژی در کشور را می شناسد. مشاهده فیلم های تاریخی و.. نقشه ، آثار تاریخی و بیان دیده ها و شنیده ها در قالب گزارش و.. به یادگیری عمیق او کمک می کند.

 

 

 

نیاز به نلاش بیشتر : به ندرت مهارت های زندگی و کاوشگری در نظام اجتماعی، آداب اخلاقی و آموزه های دینی را رعایت می کند و به کار می گیرد همواره ، جهت آشنایی با مشاغل ، فرآیند تولید کالاها و انواع منابع انرژی در کشور به راهنمایی معلم نیاز دارد.بنابراین مطابق برنامه داده شده به انجام فعالیت ها بپردازد

 

 

 

....................................................................................................................

 

 

 

9

 

درس : شایستگی های عمومی پایه ششم

 

هدف های درس :

 

شایستگیهای فردی: رعایت بهداشت و ایمنی رعایت آموخته های اخلاقی

 

شایستگی های فرهنگی اجتماعی: مسئولیت پذیری مشارکت در کار گروهی، احترام به ارزشهای ملی و مذهبی

 

شایستگی های یادگیری: توجه به مطالعه و کتابخوانی تلاش برای یادگیری بیشتر در مکانها و زمانهای مختلف

 

خیلی خوب: بهداشت وایمنی فردی را رعایت میکند. مسئولیتپذیر است. به مطالعه وکتابخوانی علاقه دارد و برای یادگیری تلاش میکند. در کارگروهی فعالانه مشارکت دارد. به ارزشهای ملی و میهنی احترام میگذارد. آموخته های اخلاقی را رعایت میکند .

 

خوب : بیشتر موارد بهداشت وایمنی فردی را رعایت میکند. مسئولیت پذیر است. به مطالعه وکتابخوانی علاقه دارد. برای یادگیری تلاش میکند. در کارگروهی مشارکت دارد و به ارزشهای ملی و میهنی احترام میگذارد. بیشتر آموخته های اخلاقی را رعایت میکند.

 

قابل قبول : اغلب موارد بهداشت وایمنی فردی را رعایت میکند. گاهی مسئولیت پذیر است. اغلب به مطالعه وکتابخوانی علاقه دارد. برای یادگیری تلاش میکند. گاهی در کارگروهی شرکت دارد و به ارزشهای ملی و میهنی احترام میگذارد. اغلب آموخته های اخلاقی را رعایت میکند.

 

نیاز به تلاش: برخی از موارد بهداشت وایمنی فردی را رعایت میکند. برای پذیرش مسئولیت، شرکت در کار گروهی، مطالعه و یادگیری نیاز به راهنمایی معلم دارد. به برخی از آموخته های اخلاقی و ارزشها توجه دارد.

 

.............................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

درس : کار و فناوری ششم

 

هدف های درس :

 

پروژه های طراحی و ساخت و پودمان های کار : فرآیندهای اجرا و تولید محصول ، ایمنی و بهداشت صنعتی ، دقت و صحت ...

 

فناوری ارتباطات و اطلاعات

 

خیلی خوب : ضمن داشتن رویکرد پژوهش محور ، در فرآیند ساخت پروژه طرح های جدید ارائه می دهد ، ابزار و تجهیزات مناسب انتخاب و آماده می کند. ایمنی و بهداشت ، نظم و مسئولیت پذیری و... را رعایت می کند و گزارشی کامل از کار خود ارائه می دهد. می تواند از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای جستجو گری ،ذخیره اطلاعات ، اسلایدهای نمایشی و کپی و انتقال متن استفاده نماید. با حضور در اماکن تاریخی ، مراجعه به شبکه رشد ، از موضوعات علمی و... اسلاید نمایشی تهیه نماید.

 

 

 

خوب : در بیشتر موارد ضمن داشتن رویکرد پژوهش محور ، در فرآیند ساخت پروژه طرح های جدید ارائه می دهد ، ابزار و تجهیزات مناسب انتخاب و آماده می کند. بیشتر اوقات ایمنی و بهداشت ، نظم و مسئولیت پذیری و... را رعایت می کند و گزارشی کامل از کار خود ارائه می دهد. اغلب اوقات می تواند از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای جستجو گری ،ذخیره اطلاعات ، اسلایدهای نمایشی و کپی و انتقال متن استفاده نماید. با حضور در اماکن تاریخی ، مراجعه به شبکه رشد ، از موضوعات علمی و... اسلاید نمایشی تهیه نماید.

 

 

 

قابل قبول : در برخی موارد ضمن داشتن رویکرد پژوهش محور ، در فرآیند ساخت پروژه طرح های جدید ارائه می دهد ، ابزار و تجهیزات مناسب انتخاب و آماده می کند.بعضی اوقات ایمنی و بهداشت ، نظم و مسئولیت پذیری و... را رعایت می کند و گزارشی کامل از کار خود ارائه می دهد. برخی اوقات می تواند از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای جستجو گری ،ذخیره اطلاعات ، اسلایدهای نمایشی و کپی و انتقال متن استفاده نماید. انجام فعالیت ها در منزل با توجه به فعالیت ها ی داده شده به او کمک می کند.

 

 

 

نیاز به نلاش بیشتر : در فرآیند ساخت پروژه و ارائه طرح های جدید ، انتخاب و آماده سازی مناسب ابزار و تجهیزات ، رعایت ایمنی و بهداشت ، نظم و مسئولیت پذیری و... ، و ارائه گزارشی کامل از کار خود ، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای جستجو گری ،ذخیره اطلاعات ، اسلایدهای نمایشی و کپی و انتقال متن ، نیاز به راهنمایی پیوسته معلم دارد.

 

 

 

....................................................................................................................

 

درس : تفکر و پژوهش ششم

 

هدف های درس :

 

اهداف و انتظارات عملکردی خاص: استنباط ، استدلال و نتیجه گیری و روش پاسخ گویی به کنجکاوی خود در ارتباط با خود، خدا ، خلق ، خلقت صفات و ویژگی های منش تفکر ، نگرش های درست نسبت به یافته های علمی ، قضاوت درباره رفتار و اعمال خود و دیگران و بصیرت نسبت به نتایج و پیامدها

 

اهداف و انتظارات عملکردی مشترک : برقراری ارتباط فردی و میان فردی درک پدیده ها ، رویدادها و قوانین جهان آفرینش به عنوان آیات الهی خودیادگیری و خودساززی مستمر و مادام العمر شناخت و دورن سازی ارزش ها ی اخلاقی و پرهیز از رذائل فهم و جانبداری از ارزش های دینی

 

خیلی خوب : ضمن رعایت آداب گفت و گو، مهارت های اجتماعی و ارزش های اخلاقی و دینی را در فعالیت های کلاسی به کار می گیرد.می تواند نگرش های خود را نسبت به پژوهش و یافته های علمی اصلاح و ارتقا دهد. شیوه های مناسب جمع آوری اطلاعات را می شناسد و در حل مسائل گروه با اعضا همفکری می کند. نقد و بررسی فیلم ها ، کتاب ، وقایع تاریخی و تحلیلی و... با راهنمایی و مراجعه به افراد آگاه و منابع معتبر به پیشرفت بیشتر او کمک می کند.

 

 

 

خوب : در بیشتر موارد ضمن رعایت آداب گفت و گو، مهارت های اجتماعی و ارزش های اخلاقی و دینی را در فعالیت های کلاسی به کار می گیرد.بیشتر اوقات می تواند نگرش های خود را نسبت به پژوهش و یافته های علمی اصلاح و ارتقا دهد. بیشتر ، شیوه های مناسب جمع آوری اطلاعات را می شناسد و در حل مسائل گروه با اعضا همفکری می کند. تماشا و گوش دادن به نقد و بررسی فیلم ها ، کتاب و... از طریق رسانه و... به یادگیری بیشتر او کمک می کند.

 

 

 

قابل قبول : در برخی موارد ضمن رعایت آداب گفت و گو، مهارت های اجتماعی و ارزش های اخلاقی و دینی را در فعالیت های کلاسی به کار می گیرد.گاهی اوقات می تواند نگرش های خود را نسبت به پژوهش و یافته های علمی اصلاح و ارتقا دهد.برخی اوقات شیوه های مناسب جمع آوری اطلاعات را می شناسد و در حل مسائل گروه با اعضا همفکری می کند.داستان ها و فیلم های کتاب درسی را دوباره مرور کند و با زبان خود برای دیگران به تجزیه و تحلیل آن ها بپردازد

 

 

 

نیاز به نلاش بیشتر : در رعایت آداب گفت و گو، مهارت های اجتماعی و ارزش های اخلاقی و دینی در فعالیت های کلاسی ، ارتقا و اصلاح نگرش های خود نسبت به پژوهش و یافته های علمی شیوه های مناسب جمع آوری اطلاعات و همفکری برای حل مسائل گروه به راهنمایی و کمک معلم نیاز دارد. بنابراین مطابق برنامه داده شده به بحث و گفت و گو در باره داستان های کتاب همراه با افراد خانواده و... بپردازد.

 

 

 

....................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع :

 

راهنمای شماره 2 تکمیل نمون برگ (الف) گزارش پیشرفت تحصیلی- تربیتی در دوره ابتدایی

 

 

 

پایان مطلب

 

موفق و سلامت باشید