مطالعات اجتماعی

با راهنمایی معلم، نام افرادی را که با آنها ارتباط دارید، به ترتیب اهمیت بنویسید. سپس بگویید چرا هر یک از این روابط برای شما اهمیت دارد؟

چرا این ارتباط برای من مهم است؟

1 )

 2 )

 3 )

 4 )

 5 )

 

وقتی ما با دیگران ارتباط برقرار می کنیم ، خواسته ها، افکار و نظرات خودمان را دربارهٔ یک موضوع با آنها در میان می گذاریم و یا احساس خودمان را به آنها ابراز می کنیم .

گفت وگو

مهمترین راه ارتباط بین انسا نها، گفت وگو (کلام) است.

هر گفت وگو دو بخش دارد: گوینده، کسی است که صحبت می کند و شنونده، کسی است که گوش می دهد.

 

 

گفت وگوی خوب چه خصوصیاتی دارد؟

® به حرفهای او دقت و توجه کنیم. گاهی ممکن است افراد صدای گوینده را بشنوند اما حواس شان به چیز دیگری باشد و یا کار دیگری انجام دهند و خوب به حرفهای گوینده توجه نکنند.

® کلام گوینده را قطع نکنیم و صبر کنیم جمله اش را کامل کند و حرفهایش تمام شود.

® به گوینده نگاه کنیم. وقتی کسی صحبت می کندو دیگری به جای دیگری نگاه می کند، آن فرد احساس می کندکه او دوست ندارد به حرفهایش گوش دهد یا خسته است.

® گاهی با سر تکا ندادن یا پرسیدن سؤال، گوینده را تشویق کنیم که به صحبت خود ادامه بدهد.

 

 

® به شنونده نگاه کنیم.

® با صدای مناسب، یعنی نه خیلی بلند و نه خیلی آهسته و نه تند و کند، صحبت کنیم. اگر با صدای مناسب صحبت نکنیم، دیگران ممکن است زود خسته شوند و دیگر به حرفهای ما گوش ندهند.

® منظور خودمان را روشن و واضح بیان کنیم.

® زمان مناسب را برای صحبت با دیگران انتخاب کنیم. مثلاً اگر کسی درحال کاری است و فعلاً وقت ندارد، مزاحم او نشویم.

® از کلمات مؤدبانه استفاده کنیم. مثلاً وقتی درخواستی داریم از کلمات لطفاً و خواهش می کنم، استفاده کنیم، همینطور اگر اشتباهی رخ داد از کلمه معذرت می خواهم. در گفت وگو با بزرگترها، به جای واژه «تو ،» کلمهٔ «شما » را به کار ببریم.

 

 

حریم شخصی

یکی دیگر از نکاتی که باید در ارتباط با دیگران رعایت کنیم، حریم شخصی آنها است.

حریم شخصی یعنی چه؟

منظور از حریم شخصی، محدوده ای است که هیچکس نباید بدون اجازه و رضایت وارد آن شود. برای مثال خانۀ ما حریم شخصی ما است و هیچکس نمی تواند بدون اجازۀ ما، وارد آن شود.

 

 

افراد دوست ندارند دیگران دربارۀ بعضی از موضوعات خصوصی شان از آنها سؤال کنند. تصور کنید فردی از دیگری، دربارۀ درآمد ماهیانۀ پدرش یا مقدار پول توجیبی اش  بپرسد، یا سؤال کند او با خواهر و برادرش چه رابطه ای دارد؟ در حالی که شنونده دوست نداشته باشد به این پرسشها پاسخ دهد. بنابراین اگر افراد دوست نداشته باشند دربارۀ مطالب خصوصی شان سؤال شود، ما حق نداریم دربارۀ این موضوعات، کنجکاوی کنیم و وارد حریم شخصی آنها شویم.

 

 

 فعالیت

  1- با راهنمایی معلم، یک نفر از همکلاسی ها موضوعی را انتخاب و دربارهٔ آن صحبت کند و سه نفر هم به عنوان شنونده به حرفهای آن گوش کنند . پس از پایان سخنرانی، دانش آموزان نظرشان را درباره این گفت وگو بیان کنند.

 آیا گوینده و شنونده ها نکات صحیح گفت وگو را رعایت کردند یا خیر؟ کدام نکات؟

 

 2- برای هر یک از موقعیت های زیر یک جملهٔ مؤدبانه و محترمانه بنویسید:

فهیمه روی پیشخوان کتابخانه، مجله ای جالب می بیند و دوست دارد آن را بردارد و ورق بزند. او به خانم کتابدار می گوید:

 

عموی رضا با او صحبت می کند. ناگهان تلفن زنگ می زند و رضا می برای جواب دادن تلفن به عمویش می گوید:

 


امین در اتوبوس نشسته است که پیرمردی وارد می شود. او از روی صندلی بلند می شود و جای خود را به پیرمرد می دهد. آن مرد از او تشکر می کندو پیروز در جواب می گوید:

 

 

زنگ تفریح است وآزاده در حال دویدن به سوی دوستش در حیاط مدرسه است که ناگهان تنه اش به دانش آموز کلاس دوم برخورد می کند.

 

 

3- در هر یک از موقعیت ها کدام اصل گفت وگو رعایت نمی شود؟ جای خالی را پر کنید.

 

حفظ حریم شخصی

 

دقت و توجه به سخنان

 

انتخاب زمان مناسب

گفت وگو

 

قطع نکردن کلام گوینده

 

 

â  ناهید از موضوعی ناراحت است و برای دوستش صحبت می کند.

 

دوستش مدام کتابش را ورق می زند و به آن نگاه می کند.

 

â  پدر مرتضی سخت مشغول تعمیر اتومبیلش است .

 

اما مرتضی ماجرای بازی فوتبالش با بچّه ها را برای او تعریف می کند.

 

â  معلم سؤالی را طرح کرده است و سوسن در حال پاسخ دادن است

 

یکی دیگر از دانش آموزان مرتبا بدون اجازه گرفتن پاسخ های صحیح را بیان می کند.

 

â  حسن از همکلاسی اش سوال می کند آیا پدرت به تو به اندازه برادر بزرگت پول توجیبی می دهد

 

 

  ارتباط غیرکلامی

  

آیا دقت کرده اید ما در حین گفت وگو بعضی از چیزها را بدون صحبت کردن به دیگران، انتقال می دهیم؟ برای مثال با تکان دادن سر، نشان می دهیم که حرف آنها درست است یا با حرکات صورت نشان می دهیم که از شنیدن موضوعی تعجب کرده کرده ایم.

 این نوع حرف زدن را غیرکلامی می گویند.

 

در یک ارتباط خوب، حالات چهره و حرکات و رفتارهای ما نیز مانند کردن و گوش دادن، اهمیت دارد. ما می توانیم با رفتار و حالات صورت خود نشان دهیم که خوشحال، غمگین، دلخور یا شاد هستیم.

 

 

فعالیت

 

/ 0 نظر / 621 بازدید